KuvausohjeitaNäiden ohjeiden tarkoituksena on opastaa hautamuistomerkkien kuvaajia itse kuvauksen suorittamisessa sekä tietojen merkitsemisessä tietokantaan.

Ohjeiden avulla yhdenmukaistetaan ja helpotetaan tietojen siirtoa tietokantaan Suomen Sukututkimusseuran www-sivuilla www.genealogia.fi.

Ohjeet on ensisijaisesti tarkoitettu digitaalikameran käyttäjille, mutta niitä voidaan myös soveltaa paperi- tai diakuviin.

Yleistä

Suomen Sukututkimusseura tarjoaa palvelintilaa hautamuistomerkkikuville www.genealogia.fi-palvelimella. Kuka tahansa voi toimittaa kuvia pysyvään, julkiseen säilytykseen ko. palvelimella.

Tekijänoikeus

Tekijänoikeus (copyright) kuvaan on aina kuvaajalla, jos tämä ei luovuta tekijänoikeuttaan esimerkiksi Suomen Sukututkimusseuralle.

Kuvatekstit

Kuvaaja kirjoittaa kuvien ohjetekstit alempana olevien ohjeiden mukaan.

Hautausmaan valinta

Mukaan otetaan kaikki Suomessa olevat hautausmaat, sekä ulkomailla olevat suomalaisten hautausmaat. Kuvattavaksi kannattaa valita hautausmaa, joka kokonaan tai osittain on vaarassa tuhoutua. Ensisijaisen tärkeitä ovat vanhat ortodoksiset hautausmaat, joiden seurakuntien kirkonkirjat alkavat myöhään ja kirkonkirjat ovat puutteellisia.

Hautamuistomerkkien valinta

Kuvattavat hautamuistomerkit voi valita eri tavalla. Valintakriteerit on aina selvästi tuotava esille. Sellaisia ovat esim. "kaikki hautamuistomerkit", "vuotta 1900 vanhemmat muistomerkit", "puuristit" jne.

Kuvauslupa

Hautamuistomerkkien valokuvaukseen ei tarvita seurakunnan tai yksittäisten haudanomistajien lupaa. Taiteellisesti merkittävä hautamuistomerkki saattaa kuitenkin olla tekijänoikeussäädösten suojaama, mutta tällä asialla ei ole suurempaa merkitystä, koska hautamuistomerkkejä ei kuvata kaupalliseen tarkoitukseen. Kuvaus on suoritettava hienotunteisesti, aiheuttamatta haittaa hautojen omistajille tai vahinkoa haudoille.

Tietojen esittäminen Internetissä

Tietosuojalait tai muut lait eivät estä hautatietojen esittämistä Internetissä, koska kyse on kuolleiden henkilöiden tiedoista.

Kuvastandardi

Digitaalikameroissa voidaan yleensä valita minkä kuvastandardin mukaan kuva tallennetaan. Internetissä käytettyjä kuvamuotoja ovat JPG ja GIF. Ei ole suurempaa väliä, mitä kuvastandardia hautakuvissa käytetään, koska muunnos eri kuvastandardien välillä käy vaivattomasti.

Kuvan koko

Tällä hetkellä esillä olevien kuvien leveys on 640 kuvapistettä (pixeliä). Kuvien korkeus määräytyy aina niiden leveyden mukaan. Koska tietokonenäyttöjen resoluutio (pistetiheys) koko ajan paranee on kumminkin syytä kuvata hautamuistomerkit vähintään 1000 kuvapisteen levyisiksi (jos kamera pystyy siihen). Kuvat pienennetään Suomen Sukututkimusseuran toimesta ennen niiden laittamista Internetiin ja alkuperäinen kuva jää tallelle myöhempää käyttöä varten. Näyttöjen parantuessa on helppo laittaa uudet ja paremmat kuvat esille ilman uudelleenkuvaamista, jos ne on kuvattu tarpeeksi suurella pistetiheydellä.

Kuvien nimeäminen

Kuvien nimeämisessä käytetään digitaalikameran automaattista kuvanumerointia. Jos tiedostonimen alku voidaan määritellä, kannattaa käyttää paikkakunnan nimeä tai sen alkua sekä juoksevaa numerointia. Kuvaajan ei kannata nimetä kuvia uudelleen ennen niiden toimittamista Suomen Sukututkimusseuralle. Kuvien nimeämistä hautamuistomerkissä esiintyvien sukunimien tai henkilöiden mukaan on vältettävä.

Huom! Kuvien tiedostonimissä ei saa esiintyä ns. skandinaavisia kirjaimia (åäö), erikoismerkkejä tai välilyöntejä.

Jos digikamera ei numeroi kuvia juoksevasti vaan ottaa numerosarjan uudelleen käyttöön kun muistikortti vaihdetaan laitetaan kuvat eri hakemistoihin. Suomen Sukututkimusseura nimeää kuvat automaattisesti uudelleen kun kuvat siirretään yhteiseen hakemistoon.

Kameran optiot

Kameran optiot kuten automaattinen päiväyksen tai numeron näyttö itse kuvassa kytketään pois ennen kuvauksen aloittamista.

Kuvien toimitus

Kuvat toimitetaan Suomen Sukututkimusseuralle esimerkiksi CD- tai DVD-levyllä. Osoite on

Suomen Sukututkimusseura
Liisankatu 16 A
00170 Helsinki

Yksittäisiä kuvia voi lähettää sähköpostiviestin liitteenä osoitteeseen kirjat@genealogia.fi (yksi kuva viestiä kohden).

Excel-tallennuspohja

Hautamuistomerkkien kuvaaja tekee luettelon kuvista ja hautamuistomerkkien teksteistä käyttäen Excel-taulukkolaskentaohjelmaa (tai jotain muuta taulukkolaskentaohjelmaa, esim. Works) tai Word-tekstinkäsittelyohjelmaa. Taulukkoon merkitään kuvan nimi sekä hautamuistomerkillä esiintyvien haudattujen nimet ja päivämäärätiedot.

Valmiin tallennuspohjan voi noutaa eri Excel- ja Word-versioille:

Excel 97/2000

Nouda tiedosto

Excel 95/5.0

Nouda tiedosto

Word 97-2000 Nouda tiedosto

Aloita nouto napsauttamalla Nouda tiedosto -linkkiä hiiren oikealla nappulalla. Tallenna tiedosto haluamaasi hakemistoon. Käynnistä Excel tai Word ja avaa tiedosto normaalilla tavalla. Nimeä tiedosto uudelleen ennen sen käyttöön ottamista.

Kenttien täyttöohjeet

 

 

 

 

Syntymä-

Kuolin-

Lisäkuvia

Pääkuva

Etunimet

Sukunimi

Teksti

aika

aika

Kuva2

Kuva3

Kuva4

ja512

Kaarlo

Anttonen

 

12.7.1897

3.12.1902

 

 

 

ja513

Siiri

Anttonen

Siiri Anttonen o.s. Lahti

7.12.1934

9.1.2002

 

 

 

ja513

Siiri

Lahti

Siiri Anttonen o.s. Lahti

7.12.1934

9.1.2002

 

 

 

ja515

Kalle

Kuula

 

1923

 

ja516

 

 

hk56790

Pelle

Småfisk

 

 

1967

 

 

 

Seuraa tarkasti täyttöohjeita. Kenttiin kirjoitetaan vain ohjeessa mainitut asiat. Taulukko muunnetaan automaattisesti hautausmaatietokannan käyttämään muotoon. Jos tiedot tallennetaan kenttiin ohjeiden mukaan on muunto vaivatonta ja nopeaa. Käsin tehtävät korjaukset jää silloin minimiin ja virhemahdollisuudet pienenevät.

Taulukkolaskentaohjelman päivämääräsoluja ei milloinkaan pidä käyttää!

Tekstin pituudella ei ole merkitystä. Huomaa kuitenkin, että Excel 95/5.0 ja siitä vanhemmat versiot rajoittavat kentän sisällön enintään 255 merkkiin. Jos kirjoitetaan pitkiä tekstejä Teksti-kenttään Excel näyttää kentässä vain "####..."-merkkejä. Tällöin voidaan tämä kenttää muuntaa Yleinen-muotoon.

Kaikki nimet, paikkakunnat ja talot kirjoitetaan isolla alkukirjaimella ja muut kirjaimet ovat pieniä. Muut mahdolliset sanat kirjoitetaan lauseen alussa isolla kirjaimella ja muut kirjaimet ovat pieniä.

Jos haudattu on merkitty vain etunimien alkukirjaimilla ja sukunimellä säilytetään tämä kirjoitustapa. Etunimen alkukirjaimen jälkeen laitetaan yhtenäisyyden vuoksi piste. Jos alkukirjainta seuraa toinen alkukirjain tai nimi tulee pisteen jälkeen välilyönti (ts. alkukirjainten väliin).

Jos sukunimi tai etunimi puuttuu tai ei ole luettavissa korvataan tämä ?-merkillä (ts. kenttään kirjoitetaan vain yksi ?-merkki).

Tietoja ei tulkita, vaan ne kirjoitetaan samalla tavalla kuin hautamuistomerkissä.

Etunimet- ja Sukunimi-kentät

Näiden kenttien perusteella etsitään hautoja hautausmaatietokannasta.

Sukunimi-kenttään kirjoitetaan vain yksi sukunimi. Etunimet-kenttään kirjoitetaan kaikki hautamuistomerkillä esiintyvät etunimet tai nimikirjaimet.

Aatelisetuliittet (von, af jne.) kirjoitetaan sukunimen jälkeen.

Jos hautamuistomerkissä on useita nimiä, saa jokainen nimi oman rivin taulukossa.

Usein on sukunimi kirjoitettu muistomerkin otsikoksi. Jos hautamuistomerkin otsikossa on eri sukunimi kuin haudatulla, ilmoitetaan vain haudatun nimi. Jos kuitenkin selvästi käy ilmi, että haudattu jossain vaiheessa on käyttänyt otsikossa mainittua nimeä, tehdään ko. haudatulle kaksi riviä, jossa Sukunimi-kentän sukunimet vaihtuvat.

Etunimet- ja Sukunimi-kentän tiedoista luodaan ohjelmallisesti tietokannan hakukenttä. Ohjelmallisesti luodaan myös hautakuvan alla näkyvät nimitiedot sekä pienen luettelokuvan vieressä näkyvät nimitiedot.

Teksti-kenttä

Tätä kenttää käytetään vain jos henkilöstä halutaan ilmoittaa muuta tekstitietoa kuin pelkästään etunimet ja sukunimi.

Jos haudatulle on merkitty rinnakaisnimi, kuten o.s. Kekkonen, merkitään Teksti-kenttään esim. Maija Korhonen o.s. Kekkonen. Nimet kirjoitetaan järjestykseen etunimi-sukunimi. Aatelisetuliittet (von, af jne.) kirjoitetaan sukunimen eteen. Lempinimi kirjoitetaan sulkuihin varsinaisten etunimien jälkeen.

Syntymäaika- ja Kuolinaika-kentät

Päivämäärät kirjoitetaan pp.kk.vvvv-muotoon jättäen pois mahdolliset etunollat, esim. 5.7.1897. Kenttään voidaan myös kirjoittaa pelkästään vuosiluku.

Kun on kyse kuvista Pohjois-Amerikasta voidaan päivämäärä myös kirjoittaa muotoon "Jan. 8, 1902" tai "January 8, 1902".

Epäselvät numerot voi korvata ?-merkillä. On kuitenkin syytä käyttää ?-merkkejä harkitusti. 

Kuva2, Kuva3, Kuva4

Jokaisesta hautamuistomerkistä on tavallisesti yksi kuva, mutta kuvia voi poikkeustapauksessa olla enintään neljä. Kuvat näkyvät seuraavassa järjestyksessä: Pääkuva, Kuva2, Kuva3, Kuva4 (lueteltu ylhäältä alas). Kaikki tekstit tulevat alimman kuvan alle.

Jokaisella kuvalla on yksilöllinen tiedostonimi. Tiedostonimi koostuu useimmiten sanasta ja numerosta sekä päätteestä, joka kertoo kuvatyypin, esim. pict345.jpg, pict346.jpg, dscn8678.jpg, dscn8679.jpg. Ei ole väliä käytetäänkö nimissä isoja vai pieniä kirjaimia. Kameran kuville antamaa nimeä ei kannata muuttaa.

Kuvien tiedostonimissä ei saa esiintyä ns. skandinaavisia kirjaimia (åäö), erikoismerkkejä tai välilyöntejä.