Vuosikirja - Årsskrift

[ Artikkelin loppu ]

XXIII. Koski Tav. l.

Else-Maj Johansson.

1) Alexander Tuloisela, * 14/6 1823 28/4 1891, sten.

2) Onni Johannes Dufva, * 29/7 1884 29/12 1884, sten.

3) Hanna, Emil, Edvard, järnkors.

4) Katarina Tupala, * 1819 1885, järnkors.

5) Gustaf Tammelander, * 6/6 1803 30/8 1885, sten.

6) Henrik Dufva, * 18 9/VII 11 18 4/V 82, sten.

7) Bengt Gustaf Krook, * ?/? 1805 22/? 1883, sten.

8) Kirkkoherra J. G. Mikander, * 18 25/6 20 18 19/6 78, sten.

9) J. A. Levander, * 1816 1873, sten.

10) Familjen Bellman, sten.

11) Studenten Gustaf Alfred Appelroth, F. 8 okt. 1850 D. 12 juli 1871, stenfot med järnkors.

12) Stabskaptenen Gustaf Adolf Appelroth, F. D. 16 nov. 1800 D. D. 6 jan. 1862, sten.

13) Stabskaptenskan Maria Christina Appelroth, Född D. 31 januari 1825 Död D. 17 December 1855, sten.

14) Här hvilar Otto Berndt Munsterhjelm, f.d. major i Kunglig Svensk tjenst. Född den 24 julii 1784 Död den 19 Februari 1848. Stenplatta.

15) Magda Gratschoff, 18 28/1 81 18 2/8 81, sten.

16) Fredrik Appelroth, 18 29/6 03 18 10/3 78, sten.

17) Kristina Appelroth, 18 23/2 21 18 17/7 80, sten.

18) Här Hvilar Kollegii Sekreteraren Th. Norrlin, Född 23/4 1801 Död 29/1 1867, sten.

19) Nils Winter, Död. 18 30/8 64, järnkors.

20) 0. A. Andgren(?) f. 18 ?/7 01 d. 18 20/9 25, sten.

21) Fredrica Carolina Ljungman, Död 26 november 1825, järnkors.

22) Maria Charlotta Ljungman, Död den 25 Februari 1855, järnkors.

23) Här Hvilar Kyrkoherdskan Catharina Lindfors född Borgström 17 15/9 69, Död 18 17/12 52 och hennes döttrar Meta Charlotta - ? - - ? - , Maria Magdalena f. 17 15/11 95 d. 18 18/? 82, Johanna Catharina f. 17 22/11 97 d. 18 22/2 44, Albertina f. 18 24/4 07 d. 18 ?/? 96, sten.

24) Johan Gebhard, född d. 21 dec. 1786, död 27 april 1852, stenplatta.

25) M. Sofi Gebhard, ?/? 1795 d. 6 juni 1862, stenplatta.

26) Rusthollari Joonas Läpikäytävä, syntynyt 18 24/8 08 kuollut 18 2/9 84, sten.

27) Tässä lepää Rusthollarin leskiemäntä Henrika Läpikäytävä 5/6 1834 28/1 1915, sten.

28) Talollinen Johan Gustaf Sivilä, * 18 30/3 40 18 11/7 90, sten.

29) Herrastuomari Henrik Penttilä, * 26/10 1818 5/9 1890, sten.

30) Eva Katarina Johantytär, Synt. 1786 Kuoll. 18 30/3 80, järnkors.

31) Helene Margarete Hjerpe. Född 17 25/1 99, Död 18 19/5 64, järnkors.

32) Karl Palmgren, * 21 /4 1825 31/1 1890, sten.

33) J. J. Lähdemäki.

34) Henrik Johan Kostila, Synt. 14/12 1822 kuoli 15/5 1887, järnplåt.

35) Henriikka Korremäki, * 28/10 1821 2/11 1888, sten.

36) Amanda Hietamaa, * 22/6 1857 24/11 1889, sten.

37) Talollinen Emanuel Nikkari, Etolan kylästä, oli syntynyt 10/12 1819 ja kuoli 21/9 1890.

38) Tässä lepää Talon isäntä Joh. Gust. Jonanpoika Kolu, * 18 28/1 42, 18 ?/? 83.


SSV 27(1943), s. 134-136

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Hakemisto Vuosikirjaan 27 | Vuosikertahakemisto