Vuosikirja - Årsskrift

[ Artikkelin loppu ]

XVIII.

Ragnar Eklund.

Hautakirjoituksia Jepuan hautausmaalla v. 1935.

1) Johan Andersson Romar * 12.9.1834 † 15.5.1884. - Hustru Maria * 3.2.1837 † 24.11.1926. - Sov i ro. (Kivipatsas.)

2) Här Wilar Bonde Mågen Gustaf Isaks son Nybygge * 5/7 61 † 24/9 84. (Peltipatsas.)

3) Här hwilar Bonde hustrun Karolina Eriks dotter Stenbacka * 11 September 1850 † 3 Februari 1882 [1] 31 år 4 m. 22 d. (Peltipatsas.)

4) Här hwilar Nemdemansonen Henrik Roos * 4 Februari 1855 † den 1…….1884 ....... (Puupatsas, kulunut.)

5) Här hwilar Bondehustrun Anna Eriksdotter ......... * den ....... † den ……. 1838. † den 31 febr. 1882. (Peltipatsas, kulunut.)

6) Här hwilar Jakob Jakobson Fors * den 12 april 1871 † den 20 ....... (1883?). (Peltipatsas, kulunut.)

7)…….af Bondedren Anna Lovisa (Johans?) dotter Bärs * 18 24/12 73 † 18 13/5 84. (Peltipatsas, kulunut.)

8) Här hvilar Edit Sofia Back * 18 30/3 83 † 18 9/3 86. (Peltipatsas, kulunut.)

9) Här Hwilar Erik Matts son Granwik * 18 13/9 61 † 18 4/1 65. (Puupatsas, poikki.)

10) Smeden Johan Modén * 18 16/10 36 † 18 15/2 63. - Hustrun Maria Lisa * 18 4/1 31 † 19 30/10 12. (Kivipatsas.)

11) Här wilar bonde sonen Jakob Jakobs son Böös (?) * 23/6 1871 † 15/11 1871. (Puupatsas, poikki.)

12) Här Wilar Bonden Simon Andersson Jungar den 10 Nowember 1812 † den 16 Augusti 1867 [2]. (Kivipatsas.)

13) Jacob Simelius * 18 18/11 21 † 18 1/1168. - Dess Barn Hanna, Adolf och Evelina. - Esaia 8 kapitel, 18 vers. (Rautapatsas.)

14) Här vilar bonden Johan Erik Thomasson Romar * den 2 Mars 1815 † den 8 Oktober 1871. - Han var en af de första som började att Bygga detta Herrans tempel. (Kivipatsas.)

15) Här hwilar Maria Elisa Johandotter Måtar 18 / 27 †18 / 72. (Puupatsas, kulunut.)

16) här hwilar Anders Anders son Sandwik * 5/8 1873 † 31/1 1874 eller 5 månar 26 dagar. (Puuristi.)

17) Isak Finskas Maka Anna Kaisa Finskas ........ (död) ….... 1872 i en ålder ….... m. 4 d. - Och dess barn Johannes † 28/7 1872 i en ålder af 12 dagar. (Puupatsas, kulunut.)

18) Possessionateli Otto Henrik von Essen * 18 24/IV 41 [3] 19 13/VIII 07 - Luk. Ev. 23 v. 46 - jemte maka Amanda Emilia f. Krank * 18 26/II 42 [4] † 19 5/I 17. - Joh. ep. 1 v. 7 - och dotter Judith Maria * 18 10/XII 71 † 19 4/VII 26 [5]. - Otto Mauritz * 1864 † 1866 [6]. - Axel Wilhelm * 1866 † 1870. - Karl Einar * 1873 † 1874. - Elon Eliel * 1879 † 1880. - Veterinär överstelöjtnanten O. H. von Essen * 18 26/VI 70 † 19 28/V 34. (Kivipatsas.)

19) Här Hvilar Sytningsmans Hustrun Anna Kronman * den 5 Mars 1818 † den 5 mars 1886. (Rautaristi.)

20) Elias Martois * 18 21/1 17 † 18 26/9 75. - Anna Sanna Martois * 18 12/3 42 † 18 15/3 97. (Rautaristi.)

21) Bonden Erik Johansson Kojonen * 18 16/3 28 † 18 11/12 76. - Hustru Maria Johansdotter Kojonen * 18 5/1 30 † 19 10/1 02. (Rautaristi.)

22) Sofia Emilia Westerman * 18 30/12 17 † 18 21/10 73. - Kristus är mitt lif och döden är min vinning. (Rautaristi.)

23) Matts Slangar * 18 28/III 44 † 18 3/1 77 samt hustrun Sanna Elisabet * 18 15/X 43 † 19 26/IX 15. (Puuristi.)

24) Här W. Bonden I. J. s. Sandberg * 28 november 1805 † 3 Maj 1879. (Kivipatsas.)

25) Här wilar bonden Matts Isaksson Gunar [= Gunnar] barn Maria Wilhelmina * 18/2 1876 † 8/9 1877 eller i år 6 månat 20 dagar. (Puupatsas.)

26) H. v. Kv. P. Måtar * 1830 † 1884. - S. J. P. Sandell * - 52 † - 90. (Kivipatsas.)

27) Här wilar Greta Eriks Dotter Stenbakka * 1809 † 1877. - P. 392. (Puupatsas.)

28) Här hwilar Bonde hustrun Brita Kaisa ....... dotter Slangar * 13/1 18 ….... †1/6 1884 samt ……. Ida ……. (Peltipatsas, kulunut.)

29) O. v. Essen * D. 21/9 1813 † D. 20/11 1876. - 2 Tim. 4: 7, 8 v. - Anna Kristina v. Essen * D. 10/6 1814 † D. 15/12 1895. - Rom. 6:13. (Kivipatsas, rauta-aitauksen ympäröimä.)


[1] COLLIANDER: Paimenmuisto II, s. 968, 1881.

[2] COLLIANDER II, s. 975, 1868.

[3] Kirjoitus virheellinen. Pitää olla 25/3. Vrt. kuolinilmoitusta.

[4] Elgenstiernan ja Bergholmin mukaan 25/1.

[5] Elgenstiernan mukaan 1/7.

[6] Elgenstierna: * 14/7 1865 † 9/2 1867.


SSV 22(1938), s. 206-208

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Hakemisto Vuosikirjaan 22 | Vuosikertahakemisto