Vuosikirja - Årsskrift

[ Artikkelin loppu ]

XVI

Gustaf Swanljung.

Hautakirjoituksia Raahen vanhimmalla hatausmaalla (kirkkopuistossa).

1) Graniittipatsas: Här hvilar Carl Mentzer, Borgmästare i Brahestad † år 1805 Uti dess 69 års ålder. År 1924 upprestes denne Sten Af Borgerskapet.

2) Paasi makuulla: Här hvilar Handelsmannen Baltzar Freitag d. 13 Sept. 1720 † d. 3 Apr. 1795 och dennes kära maka Maria Sovelius * d. 12 Nov. 1734 † d. 25 Apr. 1813 samt deras son Råd och Handelsmannen Didrik Freitag * d. 20 Feb. 1760 † d. 19 Sept. 1817.

3) Graniittipaasi makuulla: Här ligger begrafven den fordom ehreborn och wählachtade Heinrich Corte, Borgmestare i Brahestad och befallningsman öfr Sahlo socn, hvilken dödde Åhr 1680, med sin kära hustru Christina Forbus, död 1660, D. M. begrafder A. S. K. Barn och Barnabarn. (Vaakuna.)

4) Graniittipatsas ja reunakivet: Här hvilar Råd och Handelsmannen Johan Frieman * 1728 † 1790 och dess kära maka Catharina Cajanus * 1752 † 1809. Edert minne - - - edra barn uppreste denna vård.

5) Paasi makuulla: Här hvilar Handelsmannen Mathias Sovelius * i December månad 1726 † den 25 Januari 1795.

6) Samoin: Här hvilar Råd och Handelsmannen Herr Abraham Montin * 1735 och † 1809.

7) Rautapellillä vuorattu kivipatsas: Här Gömmes Stoftet af K. Svenska Öfversten och Riddaren Friherre Herman Fleming * d. 12 Maii 1763, Sårad i slaget vid Pyhäjoki d. 16 April 1808 † i Brahestad d. 20 April s. år. En Huld Maka Lade Stenen.

[Eversti Fleming kuoli tullinh. Swanljungin nyk. omistamassa talossa, jonka silloin omisti kauppias M. Montin. Eversti F:n omaiset lähettivät kauppias Montinin rouvalle kiitollisuuden osoitukseksi sairaan everstin hoidosta kauniin suuren kultaisen sydämen kultaperineen, joka nyttemmin on konsuli O. Swanljungin perheen hallussa.]


SSV 22(1938), s. 179

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Hakemisto Vuosikirjaan 22 | Vuosikertahakemisto