Vuosikirja - Årsskrift

[ Artikkelin loppu ]

Hautakirjoituksia - Gravinskrifter II

Hautakirjoitukset Porin vanhalla hautausmaalla vuonna 1928.

Porin nykyinen ns. vanha hautausmaa, jolta tässä julaistut hautakirjoitukset ovat kootut, ei ole ensimmäinen hautausmaa Porissa.

Niin kuin muuallakin, oli myös Porissa aikoinaan kirkon lattian alla rikkailla seurakuntalaisilla hautoja, tavallisesti tiilestä muurattuja, ja varsinainen hautausmaa oli kaupungin perustamisajoista alkaen kirkon ympärillä[1]. Vuosisatoja oli tämä ollut käytännössä ja oli sinne sukupolvi toisensa jälkeen saatettu. Kun kaupunki sitten v. 1801 paloi, niin nostettiin kysymys hautausmaan siirtämisestä. Sitä ennen jo v. 1774 oli tehty päätös, ettei kirkkoon ja kirkon seinuksille saanut ruumiita haudata. Hautausmaa oli käynyt ahtaaksi ja sijaiten aivan kaupungin keskellä se katsottiin epäterveelliseksi. Uudeksi hautausmaan paikaksi ehdotettiin sitä aluetta, missä nykyään vanha hautausmaa onkin, ns. Hamppusten mäkeä. Tämä puuha nosti kuitenkin ankaraa vastarintaa seurakuntalaisissa, ja kirkonkokouksen päätöksestä valitettiin aina "Kuninkaalliselle Majesteetille" asti. Hautausmaa siirrettiin sitten v. 1809 ehdotetulle paikalle ja vihki sen tarkoitukseensa 11 päivänä kesäkuuta sanottuna vuonna [2] Ulvilan kirkkoherra ja hovisaarnaaja, professori, teologian tohtori Fredrik Lebell. Kaksi eri kertaa on tätä hautausmaata suurennettu, vuonna 1830 sekä 1850-luvun lopulla, mutta toiselta puolen taas on rautatie vienyt siltä maata, parhaasta päästä sen ns. "venäläisestä osasta". Sen suuruus on nykyään noin "6 tynnyrin alaa". -Kun nykyinen käytännössä oleva hautausmaa valmistui ja vihittiin tarkoitukseensa, ei tähän vanhaan hautausmaahan ole vuoden 1890 jälkeen yleensä ruumiita haudattu. Ainoastaan joihinkin vanhoihin sukuhautoihin on opetusministeriön (senaatin) erikoisluvalla edelleenkin muutamia haudattu.

Mitään huomattavia ja suuriarvoisia muistomerkkejä ei tällä hautausmaalla ole. 80 vuoden aikana on kylläkin monta kaupungin huomattavaa johtohenkilöä tänne saatettu, mutta enemmistön muodostavat kuitenkin maailman silmissä pienet, joiden hautakumpua ei enää mikään muistomerkki korista. Suurin osa hautamuistomerkeistä on tavallisia valurautaristejä tai kivipatsaita, jotka kaikessa yksinkertaisuudessaan tekevät hauskan vaikutuksen ja kertovat jälkipolville samaa ijänikuista kieltään, mitä kalmistot meille kaikkialla kertovat, "ei meillä ole täällä pysyvää asuinsijaa, vaan me etsimme tulevaa".

1. Här hvilar Kofferdi Kaptenskan. Anna Maria Stenfors. Född Wesslin. * 18 7/12 02 † 18 1/8 72. Kristus är mitt lif och Döden är min vinning. (Rautaristi.)

2. Har hvilar Borgaren Johan Wesslin. Född d: 29 Maij 1780. Död d: 30 Maij 1834. och dess kära Maka Christina Wesslin. Född d: 14 ,Januari 1788. Död d: 1 Mars 1831. - Lefve du i frid och ro, men vi som här i verlden bo, skole altid redo vara, vi måste och hedan fara. (Rautapeltinen hautamerkki.)

3. Fru Justina Fredrika Geffert jemte 2ne späda barn. (Rautaristi.)

4. Här hvilar Sjömans enkan Lovisa Grönros, född(?) 1804, död den 12 Mars 1859 Dottren Wilhelmina Gröndahl, född den 24 januari 1837, död den 14 October 1859. - Sälle äro de som sofva väl och Guds dom förbida, de skola snart med kropp och själ upp till himla stiga, hvar kan vara störe fröjd än vistas uti himla höjd. (Rautapeltinen hautamerkki.)

5. Handlanden Johan Daniel Moliis * 1825 † 1879 och dess maka Maria Ulrika * 1830 † 1889. (Patsas, harmaata kiveä.)

6. Kofferdi-Skepparen Johan Granqvist Född 18 18/12 26 Död 18 17/3 59. (Rautaristi.)

7. Tässä lepää Merimies Mathias Grönlund. elettyänsä 55 vuotta ja 4 kuuk. Lue virren värsy: 289: 14. värsy. (Rautaristi.)

8. Här hvilar Victualie Handlanden A. W. Tillman. Född 18 27/12 03. Död 18 21/11 48. Och dess maka Gustava Tillman. Född 17 9/3 98. Död 18 18/4 62. Jemte 7. barn. (Rautaristi.)

9. B арвара Афанасъeнва Бьιчкова Υρождeнная Οбручева…Ροдиласъ 26 οктяσря 1793 скончаласъ 2:го мая 1826:го.(Kivinen patsas, valkeata marmoria sivulaatat.) [3]

10. Karl. och Augusta. jemte Axel. (Kivinen patsas.)

11. Här hvilar Borgaren Elias Indrenius född den 24 Dec: 1786 död den 29. Junii 1838 jemte dess tvänne förut hängångna Makar Hedvig Christina Kellander ocli Fredrika Lovisa Selin samt Fem Barn. - Här hvilar Sjökaptenen Johan Lillebäck * 12/2 1810 † 9/6 1853. och hans maka Christina Sofia Indrenius * 6/8 1814 † 22/5 1879. samt deras son Sjökaptenen Carl Gustaf * 20/9 1851 † 26/12 1883. (Valkea marmoripatsas.)

12. Kommissions Landtmätaren Ph: Wilh: von Schantz. Född 1806. Död 1852. (Rautaristi.)

13. Här hvilar Öfverste Lieutenanten Joh: von Schantz och dess kära maka Johanna Didron. (Kivinen patsas, punertavaa kiveä.)

14. Här hvilar Jacob Lindebäck M.D. assessor provincial- och regementsläkare. Född d 12 Jan: 1776. Död d 2 Apr: 1820. Saknad och -tacksamhet reste wården. (Patsas, punaista marmoria.)

15. Musikern Joh. A. Jansson * 7/9 1835, † 21/1 1881. Sof i ro. (Kivinen patsas, mustaa marmoria.)

16. Sophie Uggla * 17 28/9 71 † 18 15/4 56. (Kivinen patsas, harmaata graniittia.)

17. Hier ruhet Die Hülle der verstorbenen Proviant Commiss: der 10ten Classe Jacobine Winter. geboren den 5. October 1799 gestorben den 8. März 1834. nebst Sohn Berndt Eduard Winter, geboren den 30. Aprill 1830 gestorben den 29. August 1831. 0! schlummert ewig süss Ihr unseren Herzen So Theuren! Schlafet wohl in eurer Gruft; Ruht sanft nach überstandenen langen Schmerzen, Bis unsrer jüngster Morgen ruft. (Patsas, punaisen ruskeata kiveä.)

18. Wilhelmina Amnorin. Född 18 5/1 16. Död 18 14/1 76. (Rautaristi.)

19. Garfvaremästaren Knut Emil Lithenius * 1820 † 1887 samt 2:ne söner Carl Albert Gustaf William. Frid. (Rautaristi.).

20. Garfvare mästaren Isaac Lithenius jemte maka och 3 barn. (Rautaristi.)

21. Tässä lepää Maria Mathilda Rikkonen * 18 23/5 44 † l8 19/11 68. ja hänen tyttärensä Julia Mathilda * 24/5. † 18 8/7 68. (Rautaristi.)

22. Hedvig Sophie Stengrund Född d: 18 Febr: 1784, Gift d: 20 Jan:1807. Död d: 11 Febr: 1810. Capit: och Ridd: af Kongl: Svärds Orden Claes Gripenbergs Maka Wilar Här och wid Hennes Sida Deras enda Barn Christina Margaretha Jacobina F: 14 Oct: 1808 D: 3 Apr: 1810. Kärlek och Sorg teknade Wården. (Kivinen patsas, punaista graniittia.)

23. Tässä lepää Karl Fred: Utter. Syntynyt 18 10/5 20. Kuollut 18 12/? 64. Tytär Julia Gustafva. Syntynyt 18 27/1 45. Kuollut 18 14/5 50. Hän hautahan sitt´ lasketaan, joll maa on pyhitetty. ja meille hauta jalos Lepokammios tehty. (Rautapeltinen hautamerkki.)

24.1 Rådmannen Carl Jakob Ek. Född 17 10/6 97. Död 18 8/2 78.(Kivinen patsas, mustaa graniittia.)

25.1 Öfver stoftet af en älskad maka Sophia Elis: Thurman. född den 15 Maji 1810. död den 7 Mars 1848 och sonen Gymnasisten Carl Johan. född den 19 Decemb: 1831. död den 18 Octob: 1849 jemte fem förut hängångna barn, reste handlanden C: J: Ek sörjande denna vård.

Anna Karolina Ek * 18 2/5 42, † 18 6/6 56. Aurora Katharina Ek * 18 5/9 33, † 18 26/4 73.- Axel Henrik Ek * 18 19/1 48, † 18 28/7 73. Wendla Elisabeth Ek * 18 25/9 36, † 18 17/11 89. (Kivinen patsas.)

26.[4] Här hvilar Coopverdie Skepparen Carl Fredric Thurman, född den 19 Augustii 1776, död den 18 Maji 1834. Jemte dess ömt älskade makar Anna Elisabeth Selin, född den 18 October 1781, död den 22 December 1817. och Christina Moliis född d. 15 Jan. 1794 död d. 30 Apr. 1853. (Kivinen patsas, harmaata kuin tahkokiveä.)

27. 7 Indelt. B:borgs Bat. skrifvaren Mihailofs 3 barn. (Kivinen patsas, harmaa.)

28. Johan Henrik Ekroth. * 18 12/12 12 † 18 27/8 67. och dess maka Johanna Antoinette född Stenfors * 18 24/2 30 † 19 9/9 14. [Merikapteeni]. (Kivinen patsas, harmaata graniittia.)

29.[1] -Till åminnelse af en älskad maka Wivika Adolfina Gottleben och barnen Carl Emil och Amanda Adolfina reste handlanden C. G. Duvaldt denna vård 1824. (Toisella puolella): Rådmannen Carl Duvaldt, * den 1 Maj 1794. † den 5 Maj 1877. och hans maka Maria Christina Limnell, * den 19 juli 1814. † den 3 Augusti 1871. (Kivinen patsas, punaista graniittia.)

30.[5] Matts Fridmarck Född 17 23/1 90. Död 18 24/5 54. Saknaden tecknar din bortgång, Tacksamhet förvarar ditt minne. (Punaista graniittia.)

31. Robert Reinhold Rosendahl * 18 14/4 27 † 18 12/1 63, [uuniseppä] Sonen Richard. (Kivinen patsas, jalusta harmaa kivi, jonka päässä on katkennut rautaristi.)

32. [Postinhoitaja] J. Wallenius familjegraf. (Kivinen patsas, harmaa kivi.)

33. Här hvila Handlanden Jakob Ellström född 18 25/7 05 död 18 25/1 74 och dess maka Gustafva Roos född 18 11/9 05 död 18 14/7 43 jemte 7 barn. (Rautaristi.)

34. Bagare mestaren C. G. Galle, F. 17/1 1789, D. 15/10 1852. Hans mor Bagareenkan M. Galle, F. Stark, F. 7/2 1757, D. 1/2 1833. Hans hustru M. G. Brander, F. 18/3 1795, D. 12/7 1833. Jemte deras barn. En gång skall den gode kalla dem som vandra i hans ljus barn föräldrar syskon alla hem till samma fadershus. (Kivinen patsas, punaista graniittia.)

35. Här hvilar Urmakare mästaren Joh: Gust: Alfr: Stenvall * 18 3/11 36. † 18 30/12 79. jemte sonen Wilhelm Aleksander * 18 26/2 78, † 18 17/12 78. (Rautaristi.)

36. Här hvilar Gördelmakareenkan Johanna Charlotta Lindström * 18 17/4 01. † 18 6/5 80. (Rautaristi.)

37. Här hvilar Kämner Praeses 0. J. Sohlström. Född d: 26 Mars 1801. Död d: 30 November 1853. Till ett minne reste handtverkare denna wård. (Kivinen patsas, punaista graniittia.)

38. Här hvilar Arbetskarlen Elias Fagerholm. * 18 8/7 12. † 18 16/8 74. (Rautaristi aivan kappaleina.)

39. Anders Axel Andersson * 18 21/3 22 † 18 11/6 81 Gud vare tack, som oss segern gifvit har, genom vår Herre Jesus Kristus. [Kunnallisraatimies]. (Kivinen patsas, mustaa graniittia.)

40. Johanna Arksell * 1827 † 1855. (Kivinen patsas, mustaa graniittia.)

41. Här förvaras stoftet af Rådmannen G. Sohlströms och dess makas barn Agnes Maria F. 9/10 1852 D. 21/1 1854 Karl Bruno F. 2/6 1855 D. 13/12 1855 Aina Sofia F. 5/11 1856 D. 31/12 1862 Otto Henrik F. 12/11 1865 D. 5/1 1867 Ivar Teod. Raf. * 28/7 1867 † 24/8 1873. (Kivinen patsas, punaista graniittia.)

42. Kumlins familjegraf. (Kivinen patsas, mustaa graniittia.)

43. Styrman Adolf Wilhelm Liljeberg * 8/4 1805 † 2/2 1852 Catharina Sofia Björqvist * 28/6 1814 † 16/6 1853 Sofia Wilhelmina * 18/7 1851 † 5/7 1852. (Kivinen hautamerkki reunakivillä varustettu, harmaata graniittia.)

44. Här livilar Gördelmakaremästaren Magnus Lindström * 18 26/9 07. † 18 28/1 75. (Rautaristi.)

45. Stifts-Fröken Albertina Wilhelmina Gripenberg, F. 17 2/3 97. D. 18 16/1 72. Fröken Margaretha Lovisa Gripenberg. F. 18 13/2 04 † 18 1/6 60. (Rautaristi.)

46. Här förvaras Det jordiska af Ofverste Löitenanten Och Ridd. af K.Sv. Svärds Orden Välborne Herr R. W. Gripenberg Född D. 15 Aug. 1757. Död D. 9 Mars 1820. och Dess kära Maka C. C. Wallens Född d. 29 Sept. 1769. Död d. 21 Febr. 1845. (Kivinen patsas, Punaista graniittia.)

47. Kongl. Svenska och Norske vice Consulen Råd och Handelsmannen Frans Anton Tamlander Född d. 10 Maji 1807. Död d. 14 Atig: 1842. (Kivinen patsas, makaava paasi punaista graniittia.)

48. Commerce. rådet. Pehr. Anton. Moliis. Född. d. 12 Jan. 1777. Död. d. 13 Dec. 1839. Vården restes af en sörjande maka. samt hans kära maka Theodora Charlotta Moliis. * 9/11 1790. † 29/12 1847. (Kivinen patsas, punaista graniittia.)

49. Magnus Sörensen * - † 1875. [Kapellimestarinpoika]. (Kivinen patsas, mustaa graniittia.)

50. Här hvilar Fru A. M. Stengrund född Sacklén Född d. 11 September 1757 Död d. 24 Decr: 1816. [Apteekkarinrouva]. (Kivipatsas, punertavaa kiveä.)

51. Här hvilar Skepparen C. G. Palmgrens ömt älskade maka Anna E. Ekman. Född 18 30/11 17. Död 18 9/5 60. P.s.B. 405 V. 14. (Kivipatsas, punaista graniittia.)

52. Här under hvilar afledne Cornetten J: E: Focks enka Carolina Telin död 1838 i sitt 68:de ålders år. Omhägna med nattliga friden, den trötte, o graf, i din gömma, när natten engång är förliden, skall Herren sin afbild ej glömma. (Rautaristi.)

53. Handlanden Carl Gustaf Nordvall, död d. 21. october. 1851. i sitt 26:te lefnads år. (Rautaristi.)

54. Här hvilar Sjötmansenkan Maria Elisabeth Nordqvist född Sjöblad * 1811.† 1866. (Rautaristi.)

55. Loo-Garfare Åldermannen Carl Fredric Hagner. Född den 23 Augusti 1787. Död den 5 januari 1825. Jemte dess fyra barn. Loo-Garfvaren August Renfors Född den 10 September, 1803 Död den 29 October, 1855. (Kivipatsas, punaista graniittia.)

56. Här hvilar Skepparen Gustaf Penfors. Född 20/3 1805. Död 20/3 1855. Här hvilar Skepparen G. Renfors och dess k. makas Son Gustaf Adolf. Född 29/6 1840. Död 16/1 1844. Evigt är han ej försvunnen fast bland oss han lefvat nog. Han skall varda åter funnen Herren gaf ock Herren tog. (Valkea marmori-patsas.)

57. Sofia Ammondt. Född Hellsten. * 18 22/7 46. † 18 28/4 75. Jemte 2:ne barn. (Rautaristi.)

58. Här hvilar Restauratören Carl August Heinström * 18 2/3 54 † 18 24/8 83. (Rautaristi.)

59. Här hvilar G. Manelin. Född 22/5 1802. Död 29/1 1834.

S. J. Numelin. Född 24/7 1812. Död 24/6 1844 och deras kära maka Anna Krestina F. 1810 D. 1867. Sonen S. F. Numelin F. 16/2 1844 D. 22/2 1844. (Makaava paasi harmaata kiveä.)

60. Apotekaren Jacob Edvard Sourander * 3/11 1814, † 20/8 1884. Hans kära maka Maria Henrika Djupström * 17/10 1821 † 16/5 1867. Ock 3:ne förut hädangångna barn. (Hiottua mustaa graniittia, valkea risti päässä.)

61. Ottiliana Elisabeth Roth född v. Hausen, jämte fyra barnabarn. [1808-09 v. sodasta tunnetun luutnantti J. J. Rothin leski]. (Kivipatsas, harmaata graniittia.)

62. Stads Fiskalen J. H. Eklöf Född 17 6/7 96. Död 18 1/4 56. Jemte tvenne makar och tre barn. (Rautaristi.)

63. Provincial Läkaren Filosofie Magistern Medicine och Kirurgie Doktorn. Ernst Johan Sourander. Född den 3 juli 1812. Död den 28 April 1857. (Rautaristi.)

64. Tullförvaltaren Carl Henrik von Hartmansdorff, född 18 14/3 14, död 18 6/10 58. (Kivipatsas, punertava.)

65. F. W. Petrelius född 1831, död 1879. (Makaava pieni harmaa kivi.)

66. Fru Prostinnnan Christina Tamlander född Moliis. Fru Wiwique Christina Tornberg född Tamlander. (Rautaristi.)

67. Zacharias Björnberg Född 18 3/6 39. Död 18 23/5 80. [Kauppias]. (Patsas, tummanharmaata hiottua kiveä, kivipaasien ympäröimä.)

68.[6] Handlanden och Spanska v. Konsuln Claës Fredrik Björnberg Född 23 Mars 1830. Död 5 Augusti 1888. (Kivipatsas, hiottua mustaa graniittia.)

69.[6] Handlanden Carl Fredrik Björnberg. Född D. 16. Nov. 1791. Död D. 11. April 1849. Dess maka Anna Sophia Tamlander. Född D. 20. Dec. 1800. Död D. 3. juli 1859. Deras barn Ida Theodora och Anna Elisabeth. (Valurautapylväs, ylinnä jumalattaren kuva.)

70. Här hvilar i lifstiden Batalljons predikanten Magister Claes Magnus Moliis född,den 1 Julii 1778 död den 22 November 1814. (Kivipatsas, punaista graniittia.)

71. Tässä lepää Rusthollari, Edvard Wallin. Kokemäensaaren kylästä. S. 18 25/3 28. K. 18 3/4 77. (Kivipatsas.)

72. Här hvilar Eva Albertina von Willebrand en ömt älskad och saknad maka af Th. Doctoren, Professoren, Contracts Prosten, Riddaren af Keiserl. Vladimirs Ordens fjerde Class, Magr Fred: Lebell - Hvilken i Hoppets glada utsikt, att få giöra Hennes saliga möte i de Rättfärdigas upståndelse ristat stenen öfver Hennes Hvilo ställe - - Sälle äro de, som sofva väl och Herrans Dom förbida. (Kivipatsas. [10])

73. Här wilar stoftet af Herr Carl Henrik Hollberg, Höglärde Conrectoren och Philosofie Magister vid Björneborgs Trivial Skola, Född d. 25 Sep. 1781 Död d. 2 Aug. 1830 49 år gammal. Sörgd och saknad af sina fiira Dötrar. (Kivipatsas, makaava patsas, laatu tuntematon.)

74. Här hvilar framl. Öfversten och Ridd. Friherre Silferhjelms älskade Maka Gustafva Ulrica Lovisin Född d. 12 Maji 1774. Död d. 17 Aug. 1831 och sonen Carl Adam Född d. 12 Martii 1797 Död d. 14 Martii 1831. (Kivipatsas, punaista graniittia.)

75. Här hwilar Filosofie och Medicine Doktorn samt Kirurgie Magistern Fredrik Isak Lönegren. d. d. 30 Nov. 1852 i sitt 72 lefnadsår och hans d. 29 Mars 1826 hädangångna maka Charlotta Lovisin F. d. 25 Feb. 1781. (Kivipatsas, jalusta harmaa kivi, jonka päällä on rautainen uurna neljällä käpälällä, johon uurnaan käärme pistäytyy.)

76. Fredriqve Sederholm * 1804 † 1879. [Neiti]. (Kivipatsas, harmaata graniittia.)

77. Här förvaras stoftet af Enke Fru Tullförvalterskan Maria Jellman. Född den 29 Martii 1775 död den 15 Dec. 1846. (Punaista graniittia.)

78. Här hvilar Handlanden B. A. Himberg. Född den 28 juni 1816 Död den 19 juli 1840. (Rautapeltinen hautamerkki.)

79. J. I. Florin. (Kivipatsas, punaista graniittia, pieni kivi.)

80. Collega Scholae Mag. M. J. Gonander Född 18 12/8 22 Död 18 7/4 49. (Kivipatsas, punaista graniittia.)

81. Handlanden August Wilhelm Björkman * 17 3/2 99. † 18 3/2 60. och dess kära maka Mathilda Calixta Född Silfverberg * 18 14/9 11. † 18 9/4 53 Jemte trenne barn. (Punaista graniittia.)

82. Selma Lilius synt. Hjort * 18 26/6 55. † 18 1/2 84. [Opettajatar, p:o kansak. tarkastaja, fil. maist. 0. Kr. L.] (Neliönmuotoinen paasi mustaa hiottua graniittia.)

83. Här hvilar Handlanden Carl Fredric Rosenlew Född 6/12 1797. Död 16/1 1852 jemte dess k. maka Johanna Margr. Ekström Född 25/2 1802. Död 28/12 1850. samt tvenne förut hängångne minderåriga barn. (Punaista graniittia, päättyvä ristiin, reunakivin.)

84. Apothekaren Nils Edvard Wahlberg Född 18 12/8 33. Död

18 5/10 72. [Edell:n vävy]. (Rautaristi, reunakivin.)

85. Här hvilar linväfvaremästaren Johan Hertzberg. F: 1768 Död 1/8 1811. Och dess kära maka Maria Fager F: 1771. Död 2/3 1845. (Toisella puolella rautaristiä on kirjoitus: Pietas.)

86. Här hvilar Kofferdie Kaptenen. Anders Johan Öhman. Född den 9/10 1801. † den 27/4 1855. Dess kära maka Carolina Född den 13/1 1809. † den 5/5 1852. Samt deras dotter Aurora Johanna, Född den 22/9 1837. † den 23/4 1867. (Kivipatsas, punaista graniittia.)

87. Här Förvaras Stoftet af Coopvardie Capitainen A. G. Hallberg Född D. 5 April 1798. Död D. 18 Sept. 1832. (Kivipatsas, punaista graniittia.)

88. Leskirouva Agata Adolfina Lilius s. Färling. * 11 /5 1811. † 2/11 1865. Kaupungin palvelija Ferdinand Färling. * 19/3 1814. † 26/11 1849. Merikatteini Odert Wilhelm Färling. * 5/4 1817. † 12/7 1863. Siltavouti Johan Färling. 15/5 1776. † 7/12 1855. Vaimonsa Katarina Margareta Schultz 22/6 1775. † 17/1 1852. (Rautaristi.)

89. Hofrådet Edv. R. Stenroth * 18 8/V 24 † 18 8/III 90 och dess maka Mathilda Birling född 18 9/IV 38 död 18 16/VI 98 samt barnen Lilli Math. * 15/IV † 23/IV 1862 Maria Wilh. * 15/IV † 7/V 1862. Kontoristen John Lindbäck * 7/X11 1850 † 24/IV 1887. [Tyttären sulhanen]. (Kivipatsas, harmaa graniitti.)

90. Här hvilar Byggmästaren vid Ingeniör Korpsen Fabian Lönnqvist, * 30/10 1793, † 11/7 1870. och dess kära maka Kristina Limnell, * 18/10 1801, † 5/8 1860, samt sonen Nådårspredikanten Frans Ehrnfrid, * 18/7 1825, † 1/10 1859 och fem minderåriga barn. (Kivipatsas, punaista graniittia.)

91. Här hvilar Koff: Kapt: Wilh: Engblom. F. å Rilax 1813. D. å Sebbskär 1876. Sof i ro du saknade make och fader! (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

92. Handlanden Claës Johan Nummelin * 1803. † 1884. och dess maka Fredrika Wahlbäck * 1801. † 1879. (Mustaa graniittia.)

93. Handlanden Klaes Magnus Nummelin. * 18 3/10 42. † 18 24/7 76.

94. Borgaren Forss familjegrav. (Kivipatsas, harmaata graniittia.)

95. Handlanden Gustaf. Adolf. Lagerbom. Född 18 4/10 03; Död 18 4/11 49. och hans sex barn Handlande Enkan Charlotta Reg: Lagerbom Född 18 31/12 10 Död 18 16/7 60. (Kivipatsas, punaista graniittia.)

96. Här förvaras stoftet af Handlanden Carl Magn: Nummelin., Född D: 3: Sept.: 1806 Död D: 13: Aug: 1838. (Kivipatsas, punaista graniittia.)

97. Katarina Wilhelmina Wallen * 25/11 1813 † 11/8 1871. (Kivipatsas, harmaata graniittia.)

98. Här hvilar Commerce Rådet Johan Ascholin Född den 9 Oct: 1756. Död den 10 Maji 1824. - Af tacksamhet ristades stenen. (Punaista graniittia.)

99. Ulrica Charlotta Widenius född Ascholin. Död d. 6. Nov. 1833, i sitt 26:te lefnads år. - Hon skall varda återfunnen: Pris ske dig, som gav och tog! [Edellisen tytär; p:o lukionapulainen K. F. Widenius]. (Kivipatsas, punaista graniittia.)

100. Till minne af en Älskad Maka Fr. Wilhelmina Kyren Född d: 21 Januari 1806. Död d: 16 Juni 1835. Reste Rådmannen Carl Gust: Timgren denna vård. (Toisella puolella): Rådmannen Carl C: Timgren afleden d: 11 Sept: 1843 uti dess 41: lefnads år, sörjd af maka och åtta barn. Och dess sednare kära maka Agnes Amanda Stenberg. Född d: 10 Augusti * 1816. Död d: 22 Maj † 1867. (Punaista graniittia.)

101. Johan Theodor Timgren * 18 12/6 29. † 18 9/8 70. Christus är mitt lif och döden är min vinning. [Kauppias; edellisen poika]. (Rautaristi.)

102. Carl Fredrik Timgren, * 18 12/1 25, † 18 30/9 68. [Kauppias, edell:n veli]. Hans hustru Mathilda Elisabeth, född Franck, * 18 16/12 24, † 18 21/6 85. Deras dotter Ulrika Elisabeth, * 18 30/11 62, † 18 12/9 63. (Patsas, tummaa hiottua kiveä harmaan kivipaaden ympäröimänä.)

103. Här hvilar Bårgaren Karl Sjöblom död 1869 i sitt 76:te lefnadsår. (Kivipatsas, punaista graniittia 4:n kivipatsaan ympäröimä, ei ketjuja.)

104. Steffan Suomi * 18 23/3 28 † 18 20/3 73 ja neljä lasta. (Patsas, hiottua tummaa kiveä.)

105. Kofferdi-kapten Henr: Wilh: Thurman, Född 18 8/11 07 Död 18 23/1 60. (Toisella puolella): Här under förvaras stoftet af Carolina Wilhelmina Thurman Född Björkqvist dog den 30 Maij 1847 i dess 45:te lefnadsår. (Kivipatsas, punaista graniittia, sekä rauta-aitaus ympärillä.)

106. Handlanden Fredrik Petrell Född den 7 Maj 1802. Död den 11 Juni 1864. Jemte dess maka Birgitta Christina Björnberg. Född 1799 Död 1884. och dotter Hilma Christina. (Pyramiidimuotoinen paasi harmaata graniittia.)

107. Friherinnan Eva Carolina Lovisa Hjerta, Född Weisman v. Weissenstein 18 11/2 05. † 18 9/10 68. Dess son Ivar Styrbjörn, * 18 10/9 40 † 18 3/3 73. Wården restes af en tacksam son och broder. (Rautaristi.)

108. Majoren i svensk-finska armén Adam Gustaf Weisman v. Weissenstein * 8/XI 1767 † 17/III 1833 dess kära maka Christina Lovisa F. Finnheim * 29/IX 1784 † 29/IV 1864 samt barn: Aleksander * 1824 † 1825 Edla Christina * 30/ IX 1808 † 8/IV 1868 Majoren Victor Leopold * 9/VIII 1807 † 9/XI 1873 Aleksandra Konstantina 18 14/XII 11 † 18 22/X 89. (Mustaa graniittia.)

109. Här hvilar Handlanden Jakob Ekelund. Född 18 25/11 00. Död 18 25/3 43. Och dess Kära Maka Anna Wilhelmina Selin. Född 18 2/9 02. Död 18 18/8 48. (Rautaristi.)

110. Handlanden Johan Selin Född den 18 Junii 1763. Död den 28 Maj 1811.[10] (Rautapeltinen hautamerkki.)

111. Studeranden Nils Johan Björkman. Född den 10 Junii 1806. Död den 20 September 1826. [Edell:n tyttärenpoika]. (Rautapeltinen hautamerkki.)

112. John Adrian Mellberg * 1852, † 1886. (Kivipatsas, harmaata graniittia.)

113. Maria Nordgren F. Selin * 17 11/3 65 † 18 21/6 30. [Kauppiaan leski]. (Patsas, tummaa kiveä.)

114. Karl Anton Nordgren * 18 XXII/VII 08 † 18 IX/V 46. [Kauppias]. (Tumma kivipaasi.)

115. Här hvilar Handlanden Jacob Sourander, Född 2/11 1780; DÖd 31/3 1856. Dess maka Anna Maria Moliis, Född 21/2 1779. DÖd 13/2 1851, samt sönerna Jacob Fredrik och Erland Anders. (Kivipatsas, punaista graniittia.)

116. Kofferdi Kaptenen Anders Cabr: Tammelander Född 17 17/3 23, Död 18 10/5 46. och dess kära maka Selma Susanna Sourander Född 18 26/3 13, Död 18 22/1 46. iemte deras dotter Maria, Född 18 3/8 38, Död 18 1/9 43. (Kivipatsas, punaista graniittia.)

117.[9] Fridolf Gustafsson Professor litterarum romanarum in universitate Helsingforsiensi. Natus d. XIX m. Jun. MDCCCLIII. Mortuus d. XVI m. Mart. MCMXXIV. Non pro me positum mihi nil opus. At memor esto. Mortis tu gelidae perfice quae poteris. (Kivipatsas, harmaata graniittia.)

118.[9] Carl Gustafsson 1826-1856 MCMIII. (Kivipatsas, harmaata graniittia.)

119. Aurora Wilhelmina Larsson, Född Törnqvist * 18 26/9 59, † 18 4/11 83. (Kivipatsas, jalusta punaista graniittia, päättyy kiviristiin.)

120. Alex: Friedr: Jacobsén Geb: in Fredriksberg 18 24/7 04. Gest: in Björneborg 18 12/6 49. [Kauppamatkustaja; kuollut kesken tanssia]. (Rautaristi.)

121. Tässä lepää Perämiehen puoliso Maria Lovisa Rosenberg * 18 20/5 21, † 18 19/3 89. (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

122. Ernst Hultin 1832-1886. [Kaupp. ja huutokaup. johtaja] och hans maka Maria Christina född Ekman 1836-1888 Deras barn Albin 1858-63 Tekla 1860-63 Maria 1864-65 Elin 1868- Wera 1866-89. (Kivipatsas reunakivien ympäröimä, mustaa graniittia.)

123. Johan Mikael Palin * 18 13/VII 16, † 18 19/V 80. Ulrika Wilhelmina Palin. Född Mannelin. * 18 15/1 20 † 18 14/12 89. [Suutariammattikunnan vanhin]. (Kivipatsas 4 kivipatsaan kannattaman rautaketjun ympäröimä, harmaata kiveä, päättyy ristiin.)

.124. Stoftet af Handlanden J: W: Ekman, som dog i sitt 30:te lefnads år förvaras under wården. [† 24/2 1850]. (Kivipatsas, punaista graniittia.)

125. Här hvilar Kontoristen August Widbäcks kära maka Maria Lovisa Född Söderbom F. 18 29/9 33 D. 19/10 75. Nya. sv. psalmb. 468. V 13. (Rautaristi.)

126. Johan Otto v. Fieandt. (Rautaristi.) [Kamreeri s. 15/7 1838 † 26/11 1875].

127.[10] Fredrika Wilhelmina Fager. Född Wesslin * 18 8/3 08. † 18 30/7 86. [Seur. leski]. (Rautaristi.)

128.[10] Här Förvaras Stoftet Af Borgaren Gustaf Wilhelm Fager. Född 18 6/5 04. Död 18 14/11 67. (Rautaristi.)

129. Här hvilar Mademoiselle Christina E:bt Johnson Född den 17 1/1 96. Död den 18 3/9 72. Nya sv. psb. 409 v. 5. (Rautaristi.)

130. Här hvilar K. E. Widbäcks kära hustru Ewa Catharina Borg. * 18 23/3 06 † 18 2/3 75. Sw. psalmb. 409 V 1. (Rautaristi.)

131. Här under hvilar Hof provisoren Aleksander Wikman. Född den 3:je November 1809. Död den 24(?) Februari 1859. Jemte dess maka Amalia Ulrika Favorin och fem späda barn. (Makaava paasi punaista graniittia.)

132. Här hvilar Borgaren J. Lindholm Född d. 15 Maij 1778. Död d. 26 Junii 1845. Jemte dess maka Juliana Lindholm F. 17 16/2 92. D. 18 4/1 72. (Kivipatsas, punaista graniittia.)

133. Handlanden Petter Aleksander Inberg * 18 24/4 21. † 18 16/4 75. Anna Amanda Inberg * 18 20/6 59 † 18 25/8 75. Anders Viktor Inberg * 18 30/11 56 † 18 23/6 80. (Rautaristi.)

134. Studeranden Gustaf Arvid Corell * 14/9 1859 † 13/7 1881. (Kivipatsas, harmaata graniittia).

135. Langenin sukuhauta Entt. Tal. Isak Johan. * 17 23/9 98. † 18 25/4 71. Vaimo Maria Lovisa * 18 25/7 06. † 18 4/3 70. Tytär Amanda Maria * 18 18/10 40. † 18 8/11 70. Tal. Johan Jakob * 18 29/8 26. † 18 2/7 78. Pojat. Karl Johan. * 18 26/1 73. † 18 20/10 73. Karl Magnus * 18 23/4 77. † 18 3/4 79. (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

136. Provisoren K. K. Hammarin * 10/7 1855. † 25/2 1879. Jemte tvenne bröder. (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

137. Viola, Josefa [kaup. lääkäri T. A. Tigerstedtin lapsia, kuoll. 1857 ja 1862] (harmaata kiveä).

138. Tässä lepää Meri [konstaapelin?] leski Lovisa Ståhl. Syntynyt 18 3/11 04. Nukkunut kuoleman uneen uskossa lunastajaansa Jeesukseen 18 26/1 87. Sekä hänen rakas sukulainen [lankonsa] Petter Eman. Ståhl. Syntynyt 18 ?/? 35. Nukkunut kuoleman uneen uskossa lunastajaansa Jeesukseen 18 5/? 51. Autuaat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästälähin. Jaa, Henki sanoo: heidän pitää lepäämän heidän töistänsä, sillä heidän tekonsa noudattavat heitä. (Rautapeltinen hautamerkki.)

139. Betty. (Patsas, punertavaa kiveä.)

140. Talollisen tyttäret Hyvelästä Fredrika Kuuri * 1827 † 1867 Ulrika * 1823 † 1867 Maria * 1820 † 1872. (Kivipatsas, harmaata graniittia.)

141. Till minne af en älskad maka Carolina Henr. Brunberg. Född D. 19 Jan. 1814. Död D. 25 Feb. 1839. reste Coopvaerdie Capitainen Johan Petter Wise sörjande denna vård. (Kivipatsas, punaista graniittia.)

142. Victualie-Handlanden Arvid Lietzén [† 12/12 1859]. jemte dess maka Sofia Wilhelmina Nummelin. och Sonen Johan Arvid. (Rautaristi.)

143. Här hvilar Svarfvaren Olderman Gustaf Brandthill.

Född d. 11. Nov. 1803. Död d. 8. Nov. 1855. och dess 2ne förut hädangångna Makar jämte 3ne barn. Ja, salig vid döden må(?) ara; Och al som till jorden och(??) Den vägen till hemlandet visar Och hjertat till himmelen. (Rautapeltinen hautamerkki.)

144. Handl. och Fabriksdisp. J. A. Rönnblom. * 18 8/XII 35. † 18 21/IV 75. jemte 2ne späda barn samt hans kära maka Mathilda Sofia född Reinius . * 18 4/7 34 † 18 27/2 90. Tacksamme arbetare uppreste vården. (Punaista graniittia, päättyvä ristiin.)

145. Här hvilar Smedåldermannen Matthias Fristedt. Född D; 10/5 1775. Död D; 4/12 1838. och dess maka Katarina Elisabeth Född Lönnqvist 1784. Död D; 7/9 1851. Sonen Klensmeden Josef Född D; 18/9 1805. Död D; 2/2 1837. Dottren Ebba Sofia Född D; 15/2 1815. Död D; 15/4 1854. Svärsonen Smedmästaren Gustaf Fredrik Wilkman Född D; 15/3 1812. Död D;29/2 1843, Dess son Fredrik Hjalmar Amadeus Född D; 9/9 1842. Död D; 6/3 1849. En svärson reste denna vård. (Kivipatsas, punaista graniittia.)

146. Olga Grönfeldt, Född 23/10 1852 Död 23/1 1854. Axel Grönfeldt, Född 25/12 1860 Död 30/5 1865. (Kivipatsas, jalusta harmaa paasi, päällä risti hiottua mustaa graniittia.)

147. Commerserådet Johan Grönfeldt * 17 1/4 98. † 18 26/7 48. och dess kära maka Fredrika Sofia Född Sourander * 18 2/4 00 † 18 28/3 76. jemte trenne deras barn. (Kivipatsas, punaista graniittia, rauta-aitauksen ympäröimä.)

148. Här hvilar Handlanden C. I. Alftans ömt älskade maka Johanna Sofia, Född Grönfeldt. Död den 16 Jan. 1856, i sitt 25:te lefnadsår, jemte sonen Carl Georg, Född 18 5/1 56. Död 18 20/1 56. (Kullattuun ristiin päättyvä pilari hiottua harmaata marmoria.)

149. Anna Sofia Hellen * 18 14/5 56 † 18 1/8 57. Fredrik Adolf Hellen * 18 6/2 60 † 18 28/7 64. [Grönfeldt-puolisoitten tyttärenlapsia ja aatelisen af Hellen-suvun perustajan lapsia]. (Patsas hiottua mustaa graniittia.)

150. Här hvilar Handlanden F. W. Adamssons och dess kära makas E. G. Nordlunds späda döttrar Edla Wilhelmina död den 1 Mars 1848 och Ida Lovisa död den 2 Mars samma år. Djupt sörjde af föräldrar. Den Högstas vilja måste ske Slumren i ro ni systrar små, Er kära barn vi återse till grafven allas vägar gå. (Pun. graniittia.)

151. Här hvilar Handlanden J. F. Lundberg * 18 31/7 43. † 18 19/9 71. dess moder och trenne syskon.

(Rautaristi.)

152. Krono och Stadskassören Carl Johan Basilier * 7/3 1836, † 13/5 1868. (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

153. Victualie-Handlanden C. A. Glade. jemte dess kära maka Johanna Sofia. och fyra barn. (Rautaristi.)

154. Christina Catharina Lacke född Sticksen dog den 6:te Martii 1833. uti: dess 54:te lefnadsår och dess make Coopv: Cap: S: E: Lacke död 1843 uti sitt 45:te åldersår. (Kivipatsas, harmaata kiveä.)

155. Skräddareåldermannen Johan Löfblom * 18 20/12 07 † 18 28/8 84 Och hans 2:ne hustrur Maria * 18 8/3 09 † 18 9/2 37 samt Lovisa * 18 26/2 12 † 18 29/12 88 Oskar Robert * 18 4/6 42 † 18 22/10 50 Anna 18 5/10 51 † 18 14/5 60 Johan * 18 25/12 33 † 18 2/5 63 Oskar Wilhelm * 18 5/4 40 † 18 5/2 42. (Kivipatsas, mustaa hiottua graniittia, päättyy ristiin.)

156. Öfver stoftet af en älskad maka Joh:a Wilhelmina Ståhlbom Född Nordgren Död 27/9 1869. 40 År gml. Jemte trenne förut hädangångne barn. (Kivipatsas, punaista hiottua graniittia.)

157. Här hvila Smedsåldermansenkan Maria Kristina Söderholm * 1796. † 29/12 1864. och Färgaremästareenkan Sofia Kristina Reis * 22/7 1822. † 1/9 1873. (Rautaristi.)

158. Här hvilar Skomakaren Jacob Holmberg Född D: 3 Maij 1795. Död D: 14 Januari 1834 och Dotter Wirginja Albertina Född D: 13 Aug. 1832. Död D: 30 Decem: 1833. (Kivipatsas, josta loppuosa on rikki, punertavaa kiveä.)

159. Här hvilar Glas Fabrikanten Fredrik Wilhelm Fahler. Född den 28. Maj 1808. Död den 13. Juli 1840. Dess dotter Sofia Elisabeth. Född den 16 October, Död den 13 November 1836. Du lugna sömn! Du långa natt Vår Jesus målet för oss satt: När lifsens morgon flammar, som han, vi träda skall med fröjd Utur vår hvilo kammar. (Rautapeltinen hautamerkki.)

160. Anna Charlotta Henrika Carlson Född 20/1 1856. Död 22/5 1857. Carl Gustaf Carlson Född 22/1 1854. Död 10/5 1861. (Rautaristi.)

161. Axel. (Rautaristi.)

162. Handlanden Johan Gustaf Björkman. F. 18 17/7 42. D. 18 13/7 74.

163. Här hvilar Handlanden Gustaf Sandell Född 18 12/10 14. Död 18 19/2 70. Kapten K. F. Malmberg * 18 5/2 14 † 18 27/7 77 jemte maka Maria Wilhelmina född Sandell * 18 18/12 13 † 18 4/6 71 och dotter Augusta Lovisa * 18 24/8 42 † 19 12/12 09. (Kivipatsas rauta-aitauksen ympäröimä, mustaa hiottua kiveä, päättyy ristiin.)

164. Kaptenskan Lovisa Charlotta von Willebrand född Frenckell * 17 6/11 94, † 19/4 61. (Patsas, punaista graniittia.)

165. Fröknarna Wendla Christina och Hedvig Ulrika Gripenberg Den förra F. 17 17/9 75 † 18 1/1 60. Den sednare F. 17 29/11 76. † 18 6/1 60. (Kivipatsas, harmaata graniittia.)

166. Här hvilar Landt Räntmästaren Collegii Assessoren A: Grönlunds Älskade Maka Catharina Christina Alán Född D: 16 Aug: 1783. Död D: 8 Mars 1837. (Kivipatsas, punaista graniittia.)

167. Här hvilar Majoren, Magazins Förvaltaren välborne J: R: von Nummers Född d: 15 Novem. 1777. Död d: 23 Mars 1842. Och dess kära maka Beata Gustava Segersten Född d: 1 Sept. 1783 Död d: 24 Junii 1836. (Kivipatsas, punaista graniittia.)

168.[11] Här hvilar Majorskan Gustafva Gripenberg Född d: 29 Junij 1778. Död d: 23 Janua: 1839. (Kivipatsas, punaista graniittia.)

169.[11] Här hvilar Majoren och Riddaren Af Kongl. Sven. Svärdsorden Välborne Nils Leon. Gripenberg. Född d. 20 janu. 1758. Död d. 22. Aprili 1841. (Patsas, harmaata kiveä.)

170. Tässä lepää porvari Matts Nyström * 24/2 1805. † 2/4 1881. Ja hänen vaimonsa Anna Katarina Silfversten * 1810. † 26/2 1862. (Rautaristi, rauta-aitauksen ympäröimänä.)

171. Perintö talon emäntä Fredrika Tormilainen 18 12/9 44. † 18 22/6 67. Ja hänen ainoa tyttärein Naima Maria 18 22/7 66. † 18 25/12 67. (Rautaristi.)

172. Talollinen Robert Tormilainen Ruosniemestä * 18 3/3 36 † 18 1/3 83. Ja poikansa August Albanus * 18 27/11 75 † 18 28/11 81.(Kivipatsas, mustaa graniittia.)

173. Maria Lovisa Wallin * 1826, † 1880. (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

174. Här hvilar C. J. Rundmans hustru Christina Gustafsdotter, Född 17/7 1824 Död 11/8 1861 jemte barnen Carl Herman. Född 10/7 1858 Död 2/12 1859 och Johan Oscar. Född 16/7 Död 12/8 1861. (Rautaristi.)

175. Matti Herman Nordlingin perintöhauta. (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

176. Stadsuppsynings mannen Aron Filip Ramstadius * 1806 † 1866. (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

177. Här hvilar stoftet af svarfvaren Isak Ekman 17 14/3 87 † 18 18/3 43 jemte dess kära maka Ulrika. Sundberg * 17 14/3 84 † 18 18/3 40 och 4 Barn. Nya sv. psb. N:o 492. V. 12. (Rautaristi.)

178. Här hvilar Gördelmakare Mästaren Johan Adolf Wahlström. F. 18 30/1 20. D. 18 24/1 61. (Rautaristi.)

179. C. F. Sjöblom. Född 18 30/11 17. Död 18 1/11 59. Wården restes af saknande vänner. (Rautaristi.)

180. Här hvilar Borgaren Jakob Sjöblom Född den 11. october 1781. Död den 1. october 1837. Min sällhets dag! Jag väntadt dig jag redo är, jag kläder mig i hvita högtids dräkten. Kom Jesu. Ja, jag kommer snart: du svarar mig, jag hörer klart din röst i morgon väckten. (Patsas, punertavaa kiveä.)

181.[12] Sven, Hanna, och Otto Sandlund, döda 1868. (Murattiköynnöksen ympäröimä harmaa kivilaatta.)

182.[12] Stadsfiskalen Pehr Henrik Wettberg * 1793 † 1844 dess maka Elisabeth och sonen Nikolaus. [Edell, äidin vanhemmat]. (Kivipatsas mustaa graniittia.)

183. Karl Ferdinand Brungström Född 18 26/2 52. Död 18 5/7 70. Katharina Lundman född Wahlman Född 1795. Död 1857. (Rautaristi.)

184. Handlanden Erik Johan Hjorth * 10/10 1816 † 17/6 1859 och dess kära maka Maria Amanda Sourander * 20/6 1821 † 23/4 1863 samt dottern Maria Antoinette * 3/6 1846 † 12/12 1849. (Kivinen hautamerkki harmaata graniittia reunakivin).

185. Här hvilar Borgaren F. E. Grönvalls ömt älskade maka Margaretha Elisabeth * 18 25/3 22 † 18 15/6 74 samt barnen Amanda Elisabeth * 18 11/1 60, † 18 8/4 61, och Johanna Wilhelmina * 18 4/2 62 † 18 10/8 63 Psalm. N:o 385. V. 6. (Rautaristi.)

186. Här hvilar Fabrikören J. H. Petrelius * 1797, † 1864. des maka Beata född Sandelin * 1801, † 1861. deras söner Johan Emil * 1826, † 1861. Carl Richard * 1839, † 1862. Frid öfver deras stoft! (Kivipatsas, mustaa hiottua graniittia.)

187. [Tullivahtimestari] F. Roslöfin lapset. Aina Helmi. * 1865 † 1867. Aino Onni. * 1872. † 1887. (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

188. Här hvilar Bagare Mästaren. Ivar Knut Gruner. Född D. 22/8 1832. Död D. 1/5 1863. En sörjande maka reste denna wård. (Rautaristi.)

189. Pastorskan Fredriqve Charlotta Hidén F: Nordqvist * 18 19/VI 01, † 18 14/V 67, Hedvig Catharina Hidén * 17 12/X 98, † 18 7/II 79. (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

190. Kaptenskan Carin Pettersson * 1806, † 1867. Math 5: 7. (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

191. Fredrik Fagerström * 1826. † 1880. (Makaava paasi mustaa graniittia).

192. Provincialläkaren Johan Elof Arrhenius * 15/4 1789 † 20/2 1859. hans hustru Anna Christina född Unonius * 14/1 1800 † 28/6 1883 Deras son Isak Elof * 9/1 1818 † 10/4 1882 [yliopp., monen lapsipolven ensimäinen opettaja]. (Kivipatsas, harmaata grailiittia.)

193. Kaptenskan Emma Lovisa Holm född Söderlund * 18 28/10 20 † 20/5 60 jämte syster Wilhelmina Mathilda Söderlund. (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

194. Här hvilar Tullförvaltaren P. G. Dahlbeck. F. 17 25/7 90. D. 18 21/9 66. och dess kära maka A. B. Gadelius. F. 17 20/7 84. D. 18 31/12 58. (Rautaristi reunakivien ympäröimänä.)

195. Här hvilar Kofferdi-Kaptenen Otto Fredrik Köhlers älskade maka Ebba Eleonora Nordgren Född 18 1/5 36. Död 18 25/5 68. och sonen Otto Bruno Född 18 5/5 68. Död 18 26/4 69. (Rautaristi.)

196. Anton Nordgren. Född 1857 den 25 juni - Död 1862 den 24 Maj. (Rautaristi.)

197. Här hvila Syskonen Claudia Carolina Leonora och Charlotta Johansson Döde 1862. Den förra 4 1/2, Den sednare 2 3/4 år gammal. (Rautaristi.)

198. Här hvilar skolläraren. Carl Ferdinand Cleofas Grönholm. Född 18 25/9 26. Död 18 25/9 62. (Rautaristi.)

199. Wilhelmina Lindfors, * 18 15/4 27 † 18 28/10 76. (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

200. Siri Elisabeth Palander. [Kirjakaupp. tytär] * 18 31/VIII 62 D. 18 5/II 83. (Kivipatsas, mustaa hiottua graniittia.)

201. Här hvila Bröderna Pekka och Carl Wilhelm Stenqvist. (Rautaristi.)

202. Handlanden Fredrik Albert Thurman. Född den 20 Oktober 1821, Död den 27 September 1864. Och dess maka Eva Emilia Clouberg * 18 21/10 26. † 18 24/4 89. (Vino paasi punertavaa kiveä.)

203. Ulrika Lovisa Byholm * 1804 † 1874 Jumalan rauha. (Patsas, harmaata kiveä.)

204.[13] [Kaupp. leski.] Maria Antoinette Nordgren född Thurman * 24/2 1816 † 27/5 1877. (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

205.[13] Lars Gustaf Clouberg * 18 19/11 10, † 18 23/11 66. [ Kaupp. ja laivuri]. [Vaimonsa ja edell:n sisar] Karolina Fredrika Clouberg född Thurman * 18 13/3 14 † 18 18/8 94. (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

206. Rådmannen och Handskmakaremästaren P. L. Almqvist * 18 1/5 30 † 18 26/5 63 och hans maka Ulrika Wilhelmina * 18 2/5 18 † 18 27/11 77 Jesu frid! (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

207. Här hvilar Handlanden Johan Gustaf Ellström. Född 18 23/4 36. Död 18 24/11 68. (Rautaristi.)

208. Här hvilar Sjökaptensenkan Christina Elisabeth Lindberg 17 6/10 93 † 18 10/3 75 Kristus är mitt lif och döden är min winning. (Rautaristi.)

209. Berndt Adolf Aminoff född 18 3/1 58 död 18 1/8 58. (Kivipatsas, makaava paasi.)

210. Sally Augusta Aminoff född 18 23/2 62 död 18 28/3 64. (Kivipatsas, makaava paasi.)

211. Hedvig Sofia Aminoff född 18 23/2 62 död 18 11/3 62. (Kivipatsas, makaava paasi.)

212. Här hvilar Borgaren Johan Fredrik Brander. F. 18 12/10 24. D. 18 25/11 75. Hans hustru. Johanna Henrika. Född Ahlqvist 18 22/6 26. D. 18 14/4 77. (Rautaristi.)

213. Här hvilar Arbetskarlen Elraim Segergrens kära maka. Anna Christina. född 1803 död 1862. (Rautaristi.)

214. Olga och Oskar. (Kivipatsas.)

215. Herman Edvard Munck * 18 7/12 61 † 18 16/1 68. (Kivipatsas, reunakivien ympäröimänä, harmaata graniittia.)

216. Här hvilar en älskad moder Fru Anna Maria Smedberg * 1813 † 1867 med sina begge söner Mathias * 1853 † 1871 och Filippus * 1857 † 1887 Jesu frid! [Kansak. opett. Math. S:n perheen jäseniä]. (Kivipatsas, harmaata graniittia.)

217. Johanna Cat. Stenman * 18 9/8 40 † 18 11/4 73. (Kivipatsas, harmaata graniittia.)

218. Frans Ahlqvist * 18 21/4 28 † 18 5/5 73 ja hänen 7 lastansa. (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

219. Fil. Maisteri Karl Vilhelm Hougberg † 18 30/IV 77 ja hänen vaimonsa Charlotta Vilhelmina synt. Andersson † 18 31 /XII 75 2 Kor. V. 1. (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

220. Wilhelm 1872 Betty Maria 1875, ed. lapset. (Kivilevy, nojolla edellistä vasten.)

221. Efraim Wahander. * 1815 † 1889. Elisabeth Wahander * 1821 † 1887. 4 lasta Ilm. 14: 13. (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

222. Här hvilar Telegrafisten Johan Nikolai Lönnqvist. F. 18 20/8 46. D. 18 14/2 74. Älskad i lifvet, saknad i döden. (Rautaristi.)

223. Talon emäntä Wilhelmina Kylä-Hokkonen * 1825 † 1862 poika Wiktor * 1860 † 1862. (Kivipatsas reunakivien ympäröimänä, mustaa graniittia.)

224. Katarina Kuuri Hyvelästä * 1834 † 1868 ja lapset Kustaa * 1859 † 1859 Anton * 1868 † 1873 Kustaa 1860 † 1875 Johannes * 1862 † 1879. (Kivipatsas, harmaata graniittia.)

225. Gustaf Adolf. Bergius * 18 11/10 41 † 18 25/12 81 [kauppias]. (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

226. Filosofie Magistern Karl Granqvist * 18 8/11 30. † 18 2/12 89. [Ruots. alkeisk. rehtori]. (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

227. Här hvilar Enkefru Föreståndarinnan för Feber Lasarettet Maria Carolina Grönblom * 18 26/11 28 † 18 28/4 84. Barnen. (Kivipatsas, harmaata graniittia.)

228. Fredrik Richard Grönblom * 18 12/8 62 † 18 23/2 69. (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

229. Sofie Johnsson * 14 Mars 1790, † 27 Juli 1882. Vården restes till tacksamt minne af fosterbarnen. (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

230. Borgmästaren F.M. Abr: Wilh: Montin. med två späda barn 1866. (Makaava paasi harmaata graniittia.)

231. Här hvilar Kofferdie-Skeppare Enkan Fru Anna Elisabeth Blankswärd F. 18 13/1 05 † 18 2/2 67 Sof moder sött i grafvens famn, I dödens tysta frid! sof ljuft i Jesu namn; Från världens storm och strid (Harmaata graniittia.)

232. Här hvilar stadsfiskalen Guvernementssekreteraren Jakob Holmbergs ömt älskade maka Ida Karolina Nyström. Född 18 19/3 36, Död 18 20/9 70. Jemte trenne förut hädangångna barn, Alma Irene, Frithiof Bruno Ossian, och Ida Emilia. (Punaista grariiittia.)

233. Tekla Widbom * 1862 † 1863 Anton Widbom * 1867 † 1873. [Kunnallisneuvos D. V. W:n lapsia]. (Kivipatsas, harmaata graniittia.)

234. Här hvilar Anders Johan Castegren. F. 1804. D. 1860 och dess kära maka Katharina Margareta. Född Görman. Den 17 15/6 98 Död 18 8/10 70 Studeranden Anders Viktor Castegren. Född 1832. Död 1857. (Rautaristi.)

235. Här hvilar I. Nordlunds kära maka M. C. † i sitt 49 lefnads år, och Dottern Olga † sitt 25 år. (Kivipatsas.)

236. Stoftet efter Borgaren Johan Jakob Ahlqvist. Född 18 3/7 23. Död 18 20/10 57 förvaras under wården. (Kivipatsas, punaista graiiiittia.)

237. Edith. (Kivipatsas, harmaata graniittia.)

238. Porvari Johan Hydén * 18 6/6 01. † 18 21/2 61. Hänen vaimonsa Katharina Margaretha * 18 8/11 02. † 18 8/9 77. Joh. 11: 25. (Kivipatsas, hiottua tummaa kiveä.)

239. Minnes vård för Bagare Åldermannen C: I: Morins kära

maka Maria Kristina född d: 18 Sept: 1805 Död d: 12 April. 1860. (Patsas, punaista graniittia.)

240. Handlanden Lars Gustaf Mannelin * 1812 † 1861 och dess maka Fredrika Wilhelmina Inberg * 1812 † 1889. (Kivipatsas, rauta-aitauksen ympäröimä, hiottua tummaa kiveä.)

241. Handlanden J. F. Grönblom * 24/7 1825 † 7/7 1875. Dess maka Maria Adolfina Född Rosenberg * 23/6 1828 † 1/10 1889. Sönerna Johan Isak * 26/3 1867 † 2/7 1886. Karl Fredrik * 16/10 1868 † 26/6 1889. (Kivipatsas, jalusta harmaata graniittia, yläpuoli tummaa hiottua kiveä.)

242. Madmoiselle Katarina Charlotta Löthman * 18 15/10 37. † 18 15/12 67. Stadskassörskan Kristina Katarina Löthman * 18 10/3 00. † 18 25/4 65. (Kivipatsas.)

243. Tässä Lepää Työmies Johan Ekman Vaimo Anna Katharina Ja Lapsi Maria Hildegard. (Rautapeltinen hautamerkki.)

244. Maria, Fredrika. Silvan. jämte 4 barn. (Pieni makaava kivi, harmaata marmoria.)

245. Victor. (Rautaristi.)

246. Handlanden Knut Reinhold Boman och dess Dotter Hulda dess maka Johanna Wilhelmina Boman född Stengrund. (Rautaristi.)

247. Tässä lepää(?) (Lovisa?)Christina AlaGesti(??) (Rautapeltinen hautamerkki.)

248.[14] Charlotta Gröneqvist * 18 10/7 20 †18 4/7 87. (Patsas, hiottua harmaata kiveä, päättyy kiviristiin.)

249.[14] Handlanden Karl Fredrik Juselius * 18 16/8 21, † 18 26/6 67, Barnen Karl Arthur, Hanna Gabriella. Amalia Lovisa Jusélius. född Gröneqvist. * 18 23/3 26, †18 20/9 88. [Tytär, kielten opettaja] Alma Augusta Jusélius. *18 1/17 59, † 18 18/9 94. (Kivipatsas, alaosa harmaata graniittia, päättyy vaaleampaan ristiin.)

250. Majoren och Riddaren K. A. Gyllenbögel Född 18 8/1 16. Död 18 1/5 70. (Rautaristi.)

251. Alskade! Saknade! Handlanden William Wallin * 1818 † 1865. och dess maka Minna Winter * 1826 † 1857. »Döden är min vinning.» (Hiottua harmaata graniittia, päättyy ristiin).

252.[15] Öfver en saknad maka Sophie Fleming död år 1849 reste v. Pastor J: F: Ignatius vården. (Patsas, harmaata kiveä.)

253.[15] Friherre Georg Fleming F 17 27/9 81 D 18 26/2 45 och dess maka Carolina Sofia Carpelan F 17 16/5 84 D 18 14/10 48. (Kivipatsas, punaista graniittia.)

254. Här hvilar Handlanden Isaac Björkman Född d 10 Juli 1795. Död d 21 Juni 1828. Huru länge vi här vandre. Står allena i din hand, Tiden för oss från hvaran, Döden sliter ömma band. Men du dig, förbarmar visst Öfver all din verk och sist, oss församlar i ditt rike, O! Du Fader utan like. (Rautapeltinen hautamerkki.)

255. Här hvilar Sjökaptens Enkan Kristina Elisabeth Elison * 17 7/5 95. † 18 25/9 79. (Rautaristi.)

256. Färgare. Fabrikören H. J. Lindström Född den 18 16/1 04. Död den 18 10/3 49. (Kivipatsas, punaista graniittia.)

257. Här hvilar Anna Charlotta Grundström Född Åkerblom den 3/9 1799. Död den 8/6 1872. Hattmakaren Anders Grundström. * 1801 † 18 5/10 85. Jemte Sonen, Handlanden Carl Johan Grundström * 18 10/1 34 † 18 27/10 74. (Rautaristi.)

258. Stoftet af Färgaren M. Malins fyra barn Anton Mathias, Amanda Aline, Carl Emil och Otto Viktor Begrafne 18 20/1 63. (Rautaristi.)

259.[16] Mathias Malin * 18 24/11 22 † 18 2/10 63 [Värjärimestari] och dess maka Amanda Lovisa Hagner * 18 20/7 26 † 19 20/11 09. (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

260. Apothekar A. L. Wahlroos familjegraf. (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

261. John Albert Oldenburg Sophia Emilia Oldenburg. (Rautaristi.)

262. Handlanden Gustaf Adolf Bäckman Född den 5 November 1790. Död den 27 januari 1856. Dess maka Maria Långfors. Född den 28 Augusti 1806 Död den 9 December 1873. Jemte tre barn. (Musta graniittipatsas reunakivien ympäröimänä.)

263. Rådmannen Johan Fredric Bäckman * 11 /8 1796 † 17/5 1863. jemte maka Helena Lovisa, född Clouberg * 21/1 1805 † 8/4 1868. (Kivipatsas.)

264. Ul: Marg: Nybergh. född von Konow, 1771 död 1846. (Kivi-patsas, punertavaa kiveä.)

265. Rektorskan Josefina Ingelius med en späd dotter. (Rauta-risti, rauta-aitaus ympärillä.)

266. Handlanden Joh. Aug. Hellström och dess Dotter Augusta Charlotta samt Wilhelmina Rosenbröijer. (Vinosti makaava paasi, harmaata kiveä.)

267.[17] Öfver stoftet af en älskad maka Maria Christ: Kyren Född den 18 Junii 1810, Död den 11 Martii 1843, jemte trenne förut hängångna saknade barn reste Handlanden Magnus Hellström, sörjande denna vård. (Punaista

graniittia.)

268.[17] Filosofie Magistern Medicine Kandidaten M. J. Hellström. Född den 15 Augusti 1829. Död den 28 juni 1887. (Rautaristi.)

269. Här hvila Handlanden Jacob Björckmans Ömt Älskade Maka Lovisa Selin född den 31 October 1792. död den 21 Maji 1828. Och Dotter Maria Elisabeth född 2. Junii 1826, död 4. September 1830. Omhägna med Nattliga Friden de trötta, O Graf i din gömma, När natten en gång är förliden skall Herren sina trogna ei Glömma. Toisella puolella: Här hvilar Handlanden Jacob Björkman född. 26 Apr. 1784. död d. 8 Nov. 1838. med Sönerne: Johan Jacob Handlande, f.d. 16 Maji 1815. död d. 8 Dec. 1844. och Jacob William f.d. 6. Febr. 1835. död d. 11. Apr. 1841.

270. Rådmannen Erland Sourander * 17 6/6 93 † 18 29/5 56. hans maka Emma Margaretha född Silfverberg * 18 23/6 18 † 19 9/9 01 (Kivipatsas, jalusta harmaata kiveä, päällä metalliristi, jonka juurella on enkeli; matalat kivipaadet ympäröivät.)

271. Borgmästaren Assessorn Gust. H. Ignatius Född d. 11 Sept. 1801, Död d. 5 Junii 1844. Wården restes af saknande vänner inom borgerskapet. (Kivipatsas, punaista graniittia, 4 kivipylvään kannattaman rautaketjun ympäröimä.)

272.[18] Här hvilar Landskamreraren Kammarrådet och Riddaren Hugo Schauman * 18 24/4 14. † 18 6/2 73. (Patsas, hiottua punaista graniittia, päättyy kullattuun palloon.)

273.[18] Landskamrerskan Sofia Fredrika Schauman. född 18 28/11 25, död 18 8/4 56. Fredrik Hjalmar Schauman. född 18 7/8 53, död 18 4/5 54. (Rautaristi.)

274. Kapellanen Vicepastor. Elias Ekbom. F. 17 13/4 88. D. 18 19/1 56. Efter 42 års tjenstgöring i Björneborg. Dess kära maka, Fredrika Lovisa Appelberg. F. 17 13/8 86. D. 18 15/2 63. (Rautaristi.)

275. Här hvila Tull Förvaltaren C. A. Palmens och Dess Kära Maka M. Malms Ömt Älskade Barn, Augusta Mathilda. Född D. 21 Nov. 1825. Död D. 9 Maji 1828. och Annette Oliv. Henriette, Född D. 12 Mars 1827. Död D. 7 Maj 1828. Sörjande Föräldrar Reste Vården. (Punaista graniittia.)

276. Viktor Runeberg. Johanna Runeberg. [J. L. Runebergin veli, merikapteeni V. R., s. 20/9 1809 † 28/10 1849, sekä vaimonsa Johanna Kristina Palmén, s. 1804, † 1852]. (Rautaristi.)

277. Eva Petrelius född Marttihla. Jemte dotter Sofia. (Makaava patsas, harmaata graniittia.)

278. Handlanden Johan Selin * 8/12 1794. † 27/10 1863. Dess maka Fredrika Cecilia Sourander * 29/6 1816. † 12/2 1877. (Patsas, mustaa hiottua graniittia.)

279. Här hvilar Rektorn Phil: Mag: Otto Chr: Strömstén Född D: 14/4 1813. Död D: 30/3 1868. N.S.Ps: N:o 488. (Harmaata graniittia.)

280. Här hvilar Georg Nestor Laurell. Född Den 17 juni 1822.

Död Den 13 November 1866. (Rautaristi.)

281. Här hvilar Fröken Maria Sofia Westermark * 17 13/7 94. † 18 5/2 81. (Rautaristi.)

282. August A. Levonius * 25/2 1819. † 12/1 1883 [Porin kämnerioikeuden viimeinen esimies]. (Makaava paasi, mustaa graniittia.)

283. Tässä lepää Perintötalon Isäntä Hyvelästä Tobias Alakesti. Kuollut 4 päivä Heinäkuuta 1867. 45 vuoden 8 kuukauden ja 3 päivän ijässä. Aut Jesu! ett valmiit olisim. Ja vahvas uskoss sun tulemistas odottaisim, Kuins tahdot, Meit tykös rietä, ja oikia tietää Niin ijankaikkiseen iloon viedä, ja Amen. (Rautapeltinen hautamerkki.)

284. Tässä lepää Johanna Helander o.s. Zykoff. (Puuristi.)

285. Wilhelmina Nordman. (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

286. Sahantyömies Frans Viktor Henriksson * 18 18/11 48. † 18 14/1 84. (Rautaristi.)

287. Här hvilar Garfvare Åldermannen Johan Ludvig Helander. Född 18 8/10 29. Död 18 19/11 72. Jemte dottren Siri Marie. F. 18 4/12 65. D. 18 2/2 69. N. Sv. Psalmb. N:o 473. V. 4. (Rautaristi.)

288. Här hvilar Fotografen Sophus Olof Woldemar Jensen F. 18 14/10 35. D. 18 25/3 73. Älskad och saknad. (Rautaristi.)

289. Här hvilar Fältkamrerskan Amalie Charlotte Ekholm. Född von Kraemer. Afled den 7. Juli 1868. i en ålder af 60 år. (Rautaristi.)

290. Handlanden Oskar Eliel Logren * 22/1 1847 † 29/12 1882. (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

291. Här hvilar Färgaren C. F. Sandberg Född d. 14. October 1811. Död d. 3. Februari 1866 och dess maka Christina Sofia Född d. 18 1/11 21. Död d. 18 21/6 81. (Kivipatsas, punaista graniittia.)

292. v. Häradshöfding J. R. Westerling * 18 27/6 07 † 18 8/4 76. Wivika Westerling född Björnberg * 18 18/7 23 † 19 28/2 07. deras dotter Solie Wivika * 18 30/9 52 † 18 4/7 81. (Kivipatsas, mustaa graniittia, makaava paasi.)

293. Kyrkoherdskan Sara Maria Lojander * 17 1/12 89. † 18 5/12 79. (Mustaa graniittia.)

294. Konrad och Elin. [Vainajat ovat kirkkoherratar Lojanderin pojan, kaupp. ja valtiopäivämiehen Joh. Ferd. Lojanderin lapsia]. (Valkea marmoriristi rauta-aitauksen ympäröimänä.)

295. Maria Theresia Lundborg. Född Moliis. 18 15/11 21. 18 7/1 66 (Rautaristi.)

296. Här hvilar Handlanden Anders Mauritz Grundström, * den 7 Mars 1826, † den 18 Maj 1874. (Kivipatsas rauta-aitauksen ympäröimänä, punaista graniittia.)

297. Serafia Lindgren * 1800 † 1859. (Makaava paasi mustaa graniittia.)

298. Handlanden Johan Gustaf Holmberg, * den 2 Maj 1828, † den 5 September 1871, jemte dess stjufdotter Wilhelmina Sofia, den 29 juni 1862. † den 25 juli 1866. Älskade och saknade. (Valkea marnioripatsas, 6 kivipylvään kannattaman rautaketjun ympäröimä, pylväissä valurauta-uurnat.)

299. Stoftet af Tulluppsyningsman C. Wahlroos 2 barn Karl Woldemar och Georg Brynolf * 18 27/8 69 † 18 26/3 74 * 18 24/8 71 † 18 13/9 73. (Rautaristi.)

300. Onni Fredrik * 18 1/11 77, † 18 23/11 77. Hanna Sofia * 18 8/3 79, † 18 10/5 79. Aina Augusta * 18 20/6 80, † 18 17/7 80. Karl Johan * 18 6/9 81, † 18 19/10 81. Walle. (Kivipatsas kuusiaidan ympäröimä, mustaa graniittia, makaava paasi.)

301. Här hvilar Generalen och Riddaren. Carl Joh: Ehrenstolpe, Född den 16 Juli 1791. Död den 7 Novemb: 1868. Här hvilar Enke prostinnan Adéle Kroijerus, född Ehrenstolpe Född den 15 Februa. 1822. Död den 7 Juli 1871. (Kivipatsas, harmaata hiottua graniittia.)

302. Oscar Schauman † 18 9/VIII 82. [Liikemies]. Sonen Rafael † 18 I/VI 87. (Kivipatsas, harmaa kivi.)

303. Här hvilar Handlande dottren Anna Maria Sourander Född 17 20/10 82. Död 18 12/3 77. (Rautapeltinen hautamerkki.)

304. Pastorskan Ebba Grönholm [o. s. Thurman] * 1826 † 1876 Upp. 21: 4. (Kivipatsas, harmaata graniittia.)

305. Kyrkoherdskan J: M: Hosslenius. Född Lindström. Död den 5/11 1867. uti en ålder af 82 år. (Kivipatsas, punaista graniittia.)

306. Wilhelmina Lindeqvist.(Valkeaa marmoria,päättyvä marmoriristillä, rauta-aitauksen ympäröimä; ristin yläpuolella ollut valk. marmorista tehty kyyhkynen sotavuosina hävinnyt.) [Vainaja, o.s. Grönfeldt, † 27/2 1875, oli Porin valtiopäivämiehen, kaupp. ja filos. maist., sitt. yleisen dispaschörin Carl Edv. Lindeqvistin puoliso.]

307. Räntmästareenkan Carin Wallenius * 18 25/3 11 † 18 28/8 74. Guds frid. (Rautaristi.)

308. Mikael Mannila * 1827 † 1880 ja vaimonsa Juliana. * 1826 † 1888. (Kivipatsas.)

309. Amalia Sofia Grönroos * 30/10 1823 † 26/9 1880 Rakas äitini (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

310. Handlanden Johan Henrik Holmén * 24/6 1820, † 8/2 1880 och dess maka Elisabeth Wilhelmina * 28/9 1830, † 16/6 1876. (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

311. Fru Fredrika Forsman. Född Rosenström F 18 11 /11 18. D 18 22/6 72. (Rautaristi.)

312. Merimies Kaarl Freedrik Korsström 43 vuoden ja hänen pieni poikansa Bruuno Vaflrid 2 v. ja 5 k. (Puuristi.)

313. August Fred: Järnefelt, * den 7 October 1825, † den 6 December 1876. [Raatimies]. Dess maka Emma Kristina Björnberg * 28/10 1825 - † 7/3 1909; (Kivipatsas, punaista graniittia.)

314. Magnus Hellström * 1802, † 1876. [Kauppias, puolisoineen o.s. Ullner]. Augusta Hellström * 1823, † 1887. (Katkaistu kivipilari.)

315. Handlanden Karl Martin * 1/5 1816 † 28/11 1883. (Kivipatsas, rauta-aitauksen ympäröimä, hiottua mustaa graniittia.)

316. Työmies J. F. Grönroos, 57, Wuodeniässä. Siis Haltun' annan itseni, Sä Tuskiss tuatt helpon, Sä elon ota henkeni, Mull' kuolo? voitan, Mä tiedän tuomioll' tullessa Sä herätät mun haudasta, Suot. elon kauniin taivaassa. (Rautapeltinen hautamerkki.)

317. Axel Konrad Hjorth Född 18 9/3 53, död 18 18/6 78. (Kivi-patsas, mustaa graniittia.)

318. [Hovioik. asessorin leski] S. S. Järnefelt * 18 XVI/X 05, † 18 III/XI 74. (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

319. Sjökaptenen K. G. Rosendahl * 31/3 1847. † 22/11 1878. Hvila ljuft, du saknade make! (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

320. Engelska vice consuln Adolf Rohde * 18 10/3 38 † 18 3/3 84 Jämte maka Mimmi född Malmberg * 18 31/3 46 † 19 10/1 24 dottern Kätchen * 18 2/12 76 † 18 25/4 88 sonen Rafael * 18 5/10 79 † 18 12/4 80 sonen [Raahen kauppakoulun opettaja] Adolf * 18 6/3 84 † 19 5/7 28. (Kivipatsas rauta-aitauksen ympäröimä, harmaata graniittia.)

321. Hanna Lovisa syn: Sjöström 18 7/12 72, kuol: 18 28/5 74. Kyl' vaaroja oli monta mul mailmastan jollei vaan herrani mua niistä tahdoisis(?) varjella, sil synti ei enää vaivaa eikä mailma viettele, perimään pääsen taivaan armosta kerran. (Rautapeltinen hautamerkki.)

322. Carl Benjamin Sevonius * 18 5/I 31 † 18 21/XII 70 [Ruununnimismies]. (Kivipatsas, rauta-aitauksen ympäröimä, harmaata graniittia.)

323.[19] Lyceisten Arvid Grönfeldt * 12/2 1867. † 10/2 1880. (Kivipatsas, jalusta mustaa hiottua graniittia, päässä valkea marmoriristi.)

324.[19] Kommerserådet Johan Fredrik Grönfeldt * 18 30/9 26, † 18 6/1 84. och hans maka Maria Elisabeth född Björkman * 18 20/VII 32 † 19 4/VI 19. Saliga äro de renhjertade, ty de skola se Gud. (Patsas, mustaa hiottua graniittia, päättyvä valk. marmoriuurnalla.)

325.[19] John Wilhelm Grönfeldt * 18 8/12 53, † 18 27/3 84. [Kauppias.] (Katkennut pilari mustaa hiottua graniittia).

326. Lauri Westerholm * 18/6 1875 † 14/4 1881. (Kivipatsas).

327. Oskar Silfvenius * 1858 † 1888. (Kivipatsas.)

328. Toini Kanniainen * 18 14/1 83 † 18 26/5 88. (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

329. Här hvilar Handlanden Gust: A. Sjöberg * 18 19/7 47. † 18 20/6 76. Jemte Döttrarna Hilda Augusta och Hildur Maria. (Rautaristi.)

330. Opettaja F. V. Finnberg * 18 7/1 43 † 18 1/2 78 ja anoppinsa Kauppiaan vaimo Fredrika Hanelius * 18 21/9 25 † 18 4/2 78 Vaimonsa Aleksandra Finnberg * 18 19/2 53 † 19 7/3 26. Jesus sanoi: Minä olen tie ja totuus ja elämä. (Kivipatsas, reunakivien ympäröimä, harmaata graniittia.)

331. Lorentz Wiljam * 8/9 1875 † 11/9 1875 John Fredrik * 21/12 1876 † 23/12 1876 Helena * 11/11 1877 † 18/11 1877 Herman * 22/6 1879 † 23/6 1879 Handlanden Karl Wiljam Liljeberg 25/7 1842 † 24/6 1924 Karl Adolf * 9/3 1871 † 29/4 1879 Anna * † 30/5 1883 Axel * † 30/5 1883 Kontoristen Frans Julius Liljeberg * 14/8 1846 † 21/9 1918. (Kivinen hautamerkki, reunakivillä varustettu, harmaata graniittia.)

332. Tässä lepää J. E. Kuusinen, 3 me lasta synt. 18 21/12 80 Maria † 18 9/4 82 18 24/11 78 Aksel † 18 17/4 82. 18 3/2 83 Elin † 18 9/3 83. (Makaava pieni paasi, mustaa graniittia.)

333. Tässä lepää Laivan rakennus mestari Aron Lindgren * 18 11/6 06. † 18 5/6 81. (Rautaristi.)

334. Handlanden B. M. Koskell * 18 25/3 35, † 18 2/1 81. (Kivipatsas, mustaa hiottua graniittia, rauta-aitauksen ympäröimä.)

335. Stadstjenaren Efraim Lindholm * 1816 † 1883. (Kivipatsas, Harmaata graniittia.)

336. Uno Köhler * l8 15/6 64. † 18 7/5 80. (Rautaristi.)

337. Adel [Perimätiedon mukaan merikapteenintytär Kronholm † noin 1879]. (Katkennut pieni patsas, tummaa kiveä, jonka yläpuoli oli valkoista marmoria.)

338. Emma Lovisa Holm * 18 10/5 60 † 18 17/5 77. (Kivipatsas, harmaata graniittia.)

339. Lyseolainen Paul Ewert Ringbom. * 18 19/9 70. † 18 19/11 89. Sekä 5 veljeään. (Rautaristi.)

340. Joh. Wilh. Grönholm * 1811 † 1877 Gösta * 1875 † 1877. (Kivipatsas, reunakivien ympäröimä, harmaata graniittia.)

341. Handlanden David Basilier 18 29/11 41, † 18 19/11 72 och hans maka Sofia Mathilda Basilier * 18 3/7 35 † 19 28/2 24. (Kivipatsas, reunakivien ympäröimä, mustaa graniittia.)

342. Här hvilar Kofferdie kaptenen J. G. Lundberg. Född den 11/9 1818. Död den 8/7 1873. Dess Maka Fredrika Wilhelniina Rostedt född den 19 Januari 1826, död den 30 Augusti 1881. Dottern Hilma född den 9 Juli 1861, död den 30 Oktober 1875. (Rautaristi ja poikittain ankkuri rauta-aitauksen ympäröimä.)

343. Här hvilar Korfmakaremästaren Johan Steffan Lindgren * 26/12 1841, † 8/9 1880. (Kivipatsas, harmaata graniittia.)

344. Fru Anna Grandell * 1818 † 1886 Handlanden August Grandell * 1847 † 1873. (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

345. Anders & Elen. (Kivipatsas, mustaa graniittia, pieni kivi.)

346. Handlanden K. Joh. Martin. * 18 19/1 27. † 18 18/9 82. Jemte maka och 2 barn. (Rautaristi.)

347. Jenny Lovisa Rosendahl. * 18 1/4 50. † 18 28/8 75. (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

348. Handlanden Carl Johan Borg * 2/1 1824 † 3/4 1883. [Puolisoineen o.s. Björkman] Johanna Charlotta Borg. * 24/8 1838 † 15/12 1895. [Poikansa konttoristi] Carl F. W. Borg * 23/12 1857 † 7/1 1881. (Kivipatsas, rauta-aitauksen ympäröimä, punaista graniittia.)

349. Här hvilar Sjökaptenen Anders Rosenbergs Älskade maka Maria Sofia Rosenberg. [o. s. Kunelius] * 18 7/3 24. † 18 14/11 74. Se! Jesus är min herde god Jag renad är uti hans biod. (Rautaristi.)

350. Överstelöjtnant Brynolf Westzynthius * 18 28/II 22 † 18 4/XII 70 [kuuluisa ampumataidostaan, puolisoineen, piirustuksen opettaja] Emilie Westzynthius född Bäckman * 18 29/VIII 30 † 19 11/VI 15 [poika pankin konttoristi] Rudolf Westzynthius * 18 24/VIII 60 † 18 14/XI 84. Helene * 1864 † 1868 Olga * 1866 † 1869. (Kivipatsas, punaista graniittia, päässä ollut rautaristi katkennut.)

351. Guldsmedsmästaren Samuel Sevon * 17/9 1823 † 31/8 1872 och hans maka Ida Aurora Sevon [s. Lindbom] * 3/12 1836 † 27/7 1906. Aurora Adonika Hæggström född Sevon * 27/5 1859 † 16/3 1928 [tytär]. (Harmaata graniittia, reunakivin).

352. Här hvilar Kakelungsmakare mästare Gustaf Friman. F. 18 26/10 36 D. 18 28/10 73. (Rautaristi.)

353. Lärarinnorna Maria Wikman * 18 3/3 03 † 18 13/3 56. Elisabeth Wikman * 18 26/12 04 † 18 21/9 77. Amalia Wikman * 18 8/8 08 † 18 17/1 86. (Rautaristi.)

354. Peter Edvard Wikman * 1806 † 1869 [Postinhoitaja]. Aleksandra Carolina Wikman * 1819 † 1893. (Rautaristi.)

355. Karl Fredrik Nygren. Född i Sordavala 18 13/3 25. Död i Björneborg † 18 4/4 78 (Postinhoitaja]. I min Faders hus äro många boningar; om icke så vore, skulle jag hafva sagt eder det. Jag går för att bereda eder rum. (Rautaristi.)

356. Kofferdikaptenen Carl Viktor Nordberg * 18 10/3 29 † 18 13/12 79. Barnen Mary Island * 18 5/8 68 † 18 6/1 69. Oskar Albert * 18 1/12 73 † 18 1/10 74. (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

357. Handlanden Fredrik Rosenberg * 18 26/9 21 † 18 27/4 86. Jemte maka Anna Kristina Forsman * 18 12/10 23 † 18 4/7 74. (Kivipatsas, mustaa graniittia.)

358. Maria Kristiina Rostedt 18 3/10 01 † 18 21/5 74. (Harmaata graniittia oleva makaava paasi.)

359. Joseph Caselius * 18 19/3 03 † 18 21/12 60. (Aivan samanlainen kuin edellinen.)

360. Handlanden Karl August Lilja * 18 6/2 53 † 18 12/10 82. De

egna. Frid. (Harmaata graniittia.)

361. Handlanden Fredrik Lagerström * 1826 † 1880. (Harmaata graniittia.)

362. Oskar Ehrnfrid Lönnqvist * 26/8 1876 † 7/12 1878. (Patsas harmaata graniittia.)

363. Bankkommissorien C. J. Palmroth † 1871. (Patsas, mustaa graniittia.)

[1] Tämän entisen hautausmaan alueella on nykyään suunnilleen seuraavat tontit ja alat: teatteritalon, apteekkari G. W. Widbomin kuolinpesän ja tohtori H. Laguksen tonttien pohjoisosat ynnä Porin kirkkoherran virka-asumuksen ja Rantapuiston etelänpuoleinen osa sekä näitten välinen kohta Hallituskatua. Ks. lähemmin Kuusisto, Paavo A., Hautausmaista ja kirkkoon hautaamisesta Porin kaupungissa ja maaseurakunnassa 1700-1800 luvuilla. (Turun ylioppilas I, Vammala 1929, ss. 72-86).

[2] [2]Paikkaa on kutsuttu myös Johanneksenmäeksi (»Johannebacken») ja kerrotaan tämän nimen johtuvan siitä, että tohtori Lebell hautausmaan vihkimätilaisuudessa oli lausunut että paikkaa tultaisiin kutsumaan siellä ensimmäisenä haudattavan nimen mukaan joksi sitten oli joutunut, kuten kirjatkin osoittavat - tohtorin oma renki Kuuminaisista, joka nimeltään oli Johannes!

[3] Vainaja oli everstinrouva, os. ruhtinatar (!) Obrutscheva. Vieressä on yhtäläinen, valkoisella marmoriuurnalla varustettu patsas. Sen marmorilaatat hävisivät sotavuosina. Ne osoittivat aikanaan, että patsaan alle oli haudattu mm. everstinrouva Buitschkovan äiti, kenraalinleski ruhtinatar Obrutscheva, jonka komeista hautajaisista 1830-luv. lopulla vielä puhuttiin Porissa 1880-luvulla.

[4] 10 kivipylvään kannattaman rautaketjun ympäröimät.

[5] Rauta-aitauksen ympäröimät.

[6]Rauta-aitauksen ympäröimät.

[7]Tämän vieressä on enää vain jalusta sekä irrallisia palasia jäljellä hautausmaan aikanaan huomattavimmasta ja vielä 1880-luvulla komeimmastakin harmahtavansinistä marmoria olleesta ja valkomarmorisen uurnan koristamasta hautapatsaasta, minkä mahtipontinen kirjoitus osoitti, että sen alla lepäsi edellisen mies, lääninrovasti ja hovisaarnaaja, professori, tohtori ym. Fredrik Lebell (hautausmaan vihkijä; kuollut 7/5 1819). Seurakuntaa vaadittiin aikanaan lukuisia kertoja sanomalehtikirjoituksissa ym. huolehtimaan tämän merkkimiehen hautakivestä, mutta kaikuivat kehoitukset kuuroille korville.

[8] Kuolinpäivä sekä kirkollisten kirjain että perukirjan ja säilyneen lääkärinlaskun mukaan oleva 25 p. toukok., mutta restauroidessa merkkiä v. 1924, on haluttu säilyttää siinä viimeksi ollut päiväys. - Tämä on hautausmaan säilyneistä hautamerkeistä vanhin.

[9]Reunakivien ympäröimät.

[10] Rauta-aitauksen ympäröimät.

[11] Reunakivien ympäröimät.

[12] Sama alue.

[13] Kivipylväiden kannattaman rautaketjun ympäröimä.

[14]Pronssattu rauta-aitaus ympärillä.

[15]Rauta-aitaus ympärillä.

[16] 4 kivipylvään kannattaman rautaketjun ympäröimä.

[17] Reunakivien ympäröimä.

[18] Rauta-aitauksen ympäröimät.

[19] Rauta-aitauksen ympäröimät.


SSV 13(1929), s. 14-44

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Hakemisto Vuosikirjaan 13 | Vuosikertahakemisto