Land Antal gravuppgifter
Kanada 578
Estland 8
Finland 633057
Ryssland 132
Sverige 3075
Övriga 1
Förenta Staterna 11228

Antal gravuppgifter sammanlagt
648079