,


[ ]


Tyyne Marjatta Huotari (Määttä)
* 18.9.1935
† 26.2.1975Meddela om felaktigheter, tack


[ ]