,


[ ]


Taimi Heikkinen (Heikura)
* 24.3.1924
† 7.10.1993Meddela om felaktigheter, tack


[ ]