,


[ ]


? Hämäläinen
* 30.3.1978
† 30.3.1978
Hämäläisen ks. poika


Meddela om felaktigheter, tack


[ ]