,


[ ]


Urpo Vesa Hattuniemi
* 8.3.1960
† 5.11.1994Meddela om felaktigheter, tack


[ ]